wersja do wydruku Bartosz Pilny 28.01.2009 11:14

Informacje i formularze dotyczące rejestracji pojazdów

I N F O R M A C J E   I   F O R M U L A R Z E   D O T Y C Z Ą C E

R E J E S T R AC J I   P O J A Z D Ó W

--------------------------------------------------------------------------------

U W A G A

W celu załatwienia spraw związanych z rejestracja pojazdu, wyrejestrowaniem, zbyciem, ubieganiem się o wydanie wtórników dokumentów komunikacyjnych i tablic lub dokonywaniem zmian w dowodach rejestracyjnych należy, po wypisaniu odpowiedniego wniosku, pobrać w automacie biletowym właściwy dla danej sprawy bilet z numerem kolejkowym.

   W danym dniu załatwiane są tylko wnioski złożone wraz z powyższym biletem.

   Wyżej opisane sprawy załatwia właściciel pojazdu lub osoba przez niego pisemnie upoważniona.

  • Opłatę za wydanie dokumentów komunikacyjnych należy opisać tytułem "opłata komunikacyjna, imię i nazwisko, nr VIN ....."
     
  • Opłatę ewidencyjną należy uiścić odrębnym przelewem i opisać następującym tytułem "opłata ewidencyjna, imię i nazwisko, nr VIN ....."

 

 --------------------------------------------------------------------

 

5.1 - rejestracja, czasowa rejestracja, wyrejestrowanie pojazdu

5.2 - zgłoszenie zbycia pojazdu

5.3 - nadanie numeru podwozia przyczepy SAM

5.4 - czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

5.4a - ponowne dopuszczenie czasowo wycofanego pojazdu do ruchu

5.5 - wymiana dowodu rejestracyjnego z uwagi na brak miejsca na wpisy

5.6 - zwrot dowodu rejestracyjnego pojazdu

5.7 - skierowanie do właściwej stacji kontroli pojazdów celem wykonania i umieszczenia tabliczki znamionowej zastępczej w pojeździe

5.8 - nadanie i wybicie numeru nadwozia

5.9 - zmiana wpisów w dowodzie rejestracyjnym pojazdu

5.10 - zmiana wpisów w dowodzie rejestracyjnym pojazdu związanych z przebudową pojazdu

5.11 - wpisanie/skreślenie zastawu rejestrowego

5.12 - wpisanie instalacji gazowej

5.13 - dopisanie współmałżonka do dowodu rejestracyjnego pojazdu

5.14 - wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych

5.26 - wydanie wtórnika dokumentów

5.27 - wydanie kserokopii dokumentu

5.28 - wydanie zaświadczenia

5.30 - wydanie nowych tablic rejestracyjnych

5.31 - wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego lub nalepki kontrolnej

5.33 - wydanie tymczasowych tablic rejestracycjnych

5.34 - oświadczenie - miejsce zamieszkania

5.35 - oświadczenie - odpowiedzialność karna

5.36 - oświadczenie - warunkowa rejestracja

5.37 - wydanie/przyjęcie/zwrot/ dodatkowej tablicy rejestracyjnej do oznaczenia bagażnika

5.39 - oświadczenie o utracie dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu

---------------------------------------------------------------------

Sprawdzanie stanu realizacji wniosku
o wymianę dowodu rejestracyjnego bądź prawa jazdy

Pod tym linkiem można sprawdzić bezpośrednio w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych stan realizacji wniosku o wydanie dowodu rejestracyjnego lub prawa jazdy.

 

Uwaga !!!

Jeżeli w trakcie sprawdzania pojawi się informacja o treści:

„Przyjęto dokument w Urzędzie, dokument do odbioru"

nie jest to jednoznaczne z możliwością natychmiastowego odbioru dokumentu. Należy wcześniej skontaktować się telefonicznie z Biurem ds. Rejestracji Pojazdów lub Biurem ds. Praw Jazdy w celu ustalenia terminu odbioru.

 

Dodatkowe informacje:
tel.: 322-449-000 do 010  wew. 5082 do 5087, 5060, 5090

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacje i formularze dotyczące rejestracji pojazdów
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Agnieszka Pobiega
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.01.2009 11:14

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
19.07.2018 10:36 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
13.07.2018 11:29 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
21.06.2018 15:29 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
20.06.2018 17:26 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
08.02.2018 16:13 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
08.02.2018 16:11 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
08.02.2018 16:03 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
26.01.2018 15:37 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
03.11.2017 09:03 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
05.09.2017 09:36 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
23.08.2017 11:59 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
21.07.2017 15:26 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
21.07.2017 15:05 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
16.11.2016 13:32 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
09.09.2016 10:49 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
09.09.2016 08:52 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
08.09.2016 17:03 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
29.04.2016 10:13 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
29.04.2016 10:11 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
29.04.2016 10:10 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
19.02.2016 12:10 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
27.01.2016 13:20 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
27.01.2016 13:01 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
25.01.2016 14:12 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
22.12.2015 14:18 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
01.12.2015 12:14 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
01.12.2015 11:41 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
01.12.2015 11:34 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
02.11.2015 13:17 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
02.11.2015 12:51 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
30.10.2015 14:10 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
29.10.2015 14:29 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
29.10.2015 13:59 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
29.10.2015 13:59 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
11.05.2015 10:43 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
20.03.2015 14:48 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
04.03.2015 15:20 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
31.10.2014 11:15 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
31.10.2014 11:01 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
21.10.2014 14:43 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
12.09.2014 15:12 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
14.08.2014 10:53 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
13.08.2014 13:27 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
13.08.2014 13:24 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
13.08.2014 13:22 Usunięto załącznik "zał"
(Agnieszka Osiewalska-Belok)
13.08.2014 13:22 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
13.08.2014 13:21 Usunięto załącznik "zał"
(Agnieszka Osiewalska-Belok)
13.08.2014 12:59 Dodano załącznik "zał"
(Agnieszka Osiewalska-Belok)
13.08.2014 12:59 Dodano załącznik "zał"
(Agnieszka Osiewalska-Belok)
03.04.2014 13:35 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
24.03.2014 14:32 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
21.03.2014 10:20 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
10.01.2014 11:57 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
06.11.2013 09:52 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
06.11.2013 09:29 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
03.10.2013 10:32 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
02.10.2013 13:21 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
22.08.2013 17:44 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
31.07.2013 09:37 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
23.05.2013 10:05 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
04.03.2013 12:36 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
29.10.2012 11:58 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
29.10.2012 11:56 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
25.10.2012 12:43 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
23.10.2012 11:21 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
23.10.2012 11:18 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
23.10.2012 11:14 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
15.05.2012 15:27 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
08.02.2012 09:54 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
07.02.2012 14:51 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
03.02.2012 09:52 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
30.01.2012 11:14 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
08.08.2011 08:53 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
08.08.2011 08:47 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
17.06.2011 12:22 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
13.06.2011 13:30 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
13.06.2011 12:13 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
09.06.2011 16:41 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
06.05.2011 10:23 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
28.03.2011 14:59 Usunięto załącznik "oświadczenie"
(Bartosz Pilny)
18.03.2011 11:54 Dodano załącznik "oświadczenie"
(Agnieszka Osiewalska-Belok)
02.02.2011 13:39 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
16.04.2010 10:13 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
16.04.2010 09:10 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
22.01.2010 13:35 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
04.01.2010 17:32 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
03.11.2009 11:51 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
30.10.2009 16:01 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
30.10.2009 16:00 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
20.10.2009 10:24 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
13.03.2009 10:24 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
20.02.2009 10:24 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
28.01.2009 11:49 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
28.01.2009 11:36 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
28.01.2009 11:14 Utworzenie dokumentu. (Bartosz Pilny)