wersja do wydruku Bartosz Pilny 16.05.2017 13:27

Najem nieruchomości przy ul. 1 Maja (185) - wywieszenie wykazu.

KGA.6852.1.21.2017

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO ODDANIA W NAJEM

Prezydent Miasta Ruda Śląska zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z póź. zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem w okresie Święta Wszystkich Świętych tj. w dniach od 27.10.2017 r. do dnia 05.11.2017 r. z przeznaczeniem na prowadzenie handlu w rejonie cmentarza przy ulicy: 1 Maja (Halemba).

  1. Do oddania w najem w dniach od 27.10.2017 r. do dnia 05.11.2017 r., z przeznaczeniem na prowadzenie handlu w rejonie cmentarza j.w. przeznaczona jest nieruchomość położona w dzielnicy Halemba, stanowiąca własność Gminy Miasta Ruda Śląska, obejmująca działkę o oznaczeniu numerem geodezyjnym:

- 10.2-185/6, obręb Halemba, k.m.2, zapisana w księdze wieczystej GL1S/00003935/2 o powierzchni całkowitej 3692 m².

  1. W obowiązującym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ruda Śląska część działki przeznaczonej do oddania w najem oznaczona jest symbolem:

- ZL1 – tereny lasów i zadrzewień obejmujące istniejące lasy, zadrzewienia oraz tereny przeznaczone do zalesienia bądź zadrzewienia.

  1. Cena wywoławcza (netto) za grunt przeznaczony na prowadzenie handlu w okresie Święta Wszystkich Świętych tj. w dniach od 27.10.2017 r. do dnia 05.11.2017 r. w rejonie cmentarza j.w. wynosi:

- 150,00 zł – opłata za cały okres trwania umowy dla stanowisk o powierzchni 5 m².

Do czynszu ustalonego w drodze licytacji doliczony będzie podatek VAT.

  1. Oddanie gruntu nastąpi odpłatnie w postaci umów najmu zawartych na okres od dnia 27.10.2017 r. do dnia 05.11.2017 r. Najemcy uiszczą czynsz jednorazowo, w terminie do dnia 03.11.2016 r. Zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Ruda Śląska.

 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska na okres 3 tygodni tj. od dnia 16.05.2017 r. do dnia 06.06.2017 r.

 

Dodatkowych informacji udziela:
Danuta Skórnik
, tel. 32 244 90 00 wew. 2260.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Najem nieruchomości przy ul. 1 Maja (185) - wywieszenie wykazu.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Adam Knapik
Data na dokumencie:10.05.2017
Data publikacji:16.05.2017 13:27

Rejestr zmian dokumentu

pokaż