wersja do wydruku Bartosz Pilny 16.05.2017 13:29

Najem 2-ch nieruchomości przy ul. Katowickiej 3 (767, 2462) - wywieszenie wykazu.

KGA.6871.1.81.2017

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO ODDANIA W NAJEM

Prezydent Miasta Ruda Śląska zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997r.o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2016 Dz. U. poz. 2147  z późniejszymi zmianami), podaje do publicznej wiadomości wykaz:

nieruchomości, które zostaną oddane w najem na okres 3 lat z przeznaczeniem pod ciąg pieszy i schody w rejonie ul. Katowickiej 3 w Rudzie Śląskiej – Wirku.

 

1. Do oddania w najem na okres 3 lat z przeznaczeniem pod ciąg pieszy i schody są nieruchomości położone w dzielnicy Wirek stanowiące własność oraz wieczyste użytkowanie Gminy Miasta Ruda Śląska, obejmujące działki:

- nr 6.1-767/137, obręb Wirek, karta mapy nr 1, księga wieczysta nr GL1S/00016192/5, o powierzchni całkowitej 2297 m2,

- nr 6.1-2462/119, obręb Wirek, karta mapy nr 1, księga wieczysta nr GL1S/00020533/9, o powierzchni całkowitej 219 m2.

 

2. W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomości przeznaczone do najmu oznaczone są symbolem MWU1 co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz funkcję usługową.

 

3. Oddanie gruntu nastąpi odpłatnie w postaci umowy najmu. Stawka czynszu za najem pod grunt z urządzeniami infrastruktury technicznej (drogi, dojścia) za 1 m2  wynosi 1,00 zł i płatna jest miesięcznie, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca danego roku kalendarzowego, zgodnie z Zarządzeniem nr SP.0050.2.472.2016 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 21.10.2016 r., z późniejszymi zmianami.

 

4.  Zmiana wysokości czynszu może nastąpić w oparciu o stawki określone w Zarządzeniu Prezydenta Miasta.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska na okres 3 tygodni. tj. od dnia 16.05.2017 r. do dnia 06.06.2017 r.

 

Dodatkowych informacji udziela:
Andrzej Skórnik,
tel. 32 244 90 00 wew. 2380

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Najem 2-ch nieruchomości przy ul. Katowickiej 3 (767, 2462) - wywieszenie wykazu.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Adam Knapik
Data na dokumencie:10.05.2017
Data publikacji:16.05.2017 13:29

Rejestr zmian dokumentu

pokaż