wersja do wydruku Bartosz Pilny 16.05.2017 13:33

Dzierżawa 2-ch nieruchomości przy ul. Podlaskiej (637, 613) - wywieszenie wykazu.

PGA.6845.1.37.2014

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Prezydent Miasta Ruda Śląska zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997r.o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2016 Dz. U. poz. 2147 z późniejszymi zmianami), podaje do publicznej wiadomości wykaz

nieruchomości, które zostaną oddane w dzierżawę na okres do 9 lat pod istniejące ogródki rekreacyjne w rejonie ulicy Podlaskiej w Rudzie Śląskiej – Halembie

 

1.  Do oddania w dzierżawę na okres do 9 lat pod istniejące ogródki rekreacyjne przeznaczone są nieruchomości położone w dzielnicy Halemba stanowiące własność Gminy Miasta Ruda Śląska, obejmujące działki:

- nr 10.1-637/26, obręb Halemba, karta mapy 1, w księdze wieczystej GL1S/00005637/7, o powierzchni całkowitej 9162 m2

- nr 10.1-613/32, obręb Halemba, karta mapy 1, w księdze wieczystej GL1S/00016448/5, o powierzchni całkowitej 5106 m2.

 

2. W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę oznaczone są symbolem ZN2 – tereny trwałych użytków zielonych z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod tereny łąk, pastwisk, związanych w szczególności z dolinami cieków wodnych i stanowiące naturalne korytarze ekologiczne.

 

3. Oddanie gruntu nastąpi odpłatnie w postaci umowy dzierżawy. Stawka czynszu za dzierżawę gruntu wynosi:

- pod ogródek rekreacyjny zagospodarowany:

 a) altaną drewnianą za 1 m2  wynosi 0,40 zł i płatna jest rocznie, jednorazowo, każdego roku z góry, w terminie do dnia 15 lutego,

 b) altaną murowaną za 1 m2  wynosi 0,60 zł i płatna jest rocznie, jednorazowo, każdego roku z góry, w terminie do dnia 15 lutego,

 c) altaną murowaną zgłoszoną do opodatkowania podatkiem od nieruchomości za 1 m2  wynosi 0,50 zł i płatna jest rocznie, jednorazowo, każdego roku z góry, w terminie do dnia 15 lutego,

 d) altaną wzniesioną z innych materiałów za 1 m2  wynosi 0,50 zł i płatna jest rocznie, jednorazowo, każdego roku z góry, w terminie do dnia 15 lutego,

 - ogródki rekreacyjne niezabudowane altaną za 1 m2  wynosi 0,60 zł i płatna jest rocznie, jednorazowo, każdego roku z góry, w terminie do dnia 15 lutego,

 i płatna jest rocznie, jednorazowo, każdego roku z góry, w terminie do dnia 15 lutego zgodnie z Zarządzeniem nr SP.0050.2.472.2016 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 21.10.2016 r.

 

4.  Zmiana wysokości czynszu może nastąpić w oparciu o stawki określone w Zarządzeniu Prezydenta Miasta.

 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie   na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska na okres 3 tygodni. tj. od dnia 16.05.2017 r. do dnia 06.06.2017 r.

 

Dodatkowych informacji udziela:
Andrzej Skórnik
, tel. 32.244 90 00 wew. 2380

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dzierżawa 2-ch nieruchomości przy ul. Podlaskiej (637, 613) - wywieszenie wykazu.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Adam Knapik
Data na dokumencie:10.05.2017
Data publikacji:16.05.2017 13:33

Rejestr zmian dokumentu

pokaż