wersja do wydruku Bartosz Pilny 16.05.2017 13:35

Najem nieruchomości przy ul. Nowy Świat (3036) - wywieszenie wykazu.

PGA.6845.12.4.2014

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO ODDANIA W NAJEM

Prezydent Miasta Ruda Śląska zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997r.o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2016 Dz. U. poz. 2147 z późniejszymi zmianami), podaje do publicznej wiadomości wykaz

nieruchomości, która zostanie oddana w najem pod działalność produkcyjno-składowo-magazynową oraz urządzenia infrastruktury technicznej na rzecz dotychczasowego Najemcy w rejonie ulicy Nowy Świat w Rudzie Śląskiej – Halembie

1.  Do oddania w najem pod działalność produkcyjno-składowo-magazynową oraz pod urządzenia infrastruktury technicznej jest nieruchomość położona w dzielnicy Halemba stanowiąca własność Gminy Miasta Ruda Śląska, obejmującą działkę nr 10.3-3036, obręb Halemba, karta mapy 3, w księdze wieczystej GL1S/00031376/0, o powierzchni całkowitej 953 m2.

 

2. W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona do oddania w najem oznaczona jest symbolem MNU1 – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz nieuciążliwą funkcję usługową, w tym rzemiosła.

 

3. Oddanie gruntu nastąpi odpłatnie w postaci umowy najmu. Stawka czynszu za najem gruntu pod działalność produkcyjno-składowo-magazynową za 1 m2  wynosi 0,70 zł i płatna jest miesięcznie, natomiast stawka czynszu pod urządzeniami infrastruktury technicznej za 1 m2  wynosi 1,20 zł i płatna jest miesięcznie, w terminie do ostatniego dnia miesiąca, zgodnie z Zarządzeniem nr SP.0050.2.472.2016 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 21.10.2016 r.

4.  Zmiana wysokości czynszu może nastąpić w oparciu o stawki określone w Zarządzeniu Prezydenta Miasta.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska na okres 3 tygodni. tj. od dnia 16.05.2017 r. do dnia 06.06.2017 r.

 

Dodatkowych informacji udziela:
Andrzej Skórnik
, tel. 32 244 90 00 wew. 2380

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Najem nieruchomości przy ul. Nowy Świat (3036) - wywieszenie wykazu.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Adam Knapik
Data na dokumencie:10.05.2017
Data publikacji:16.05.2017 13:35

Rejestr zmian dokumentu

pokaż