wersja do wydruku Bartosz Pilny 16.05.2017 13:37

Dzierżawa nieruchomości przy ul. Owocowej (1420) - wywieszenie wykazu.

KGA.6845.10.4.2017

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Prezydent Miasta Ruda Śląska zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z póź. zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz

nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę na okres do 3 lat z przeznaczeniem pod ogródek rekreacyjny w rejonie ulicy Owocowej.

  1. Do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat, z przeznaczeniem pod  ogródek rekreacyjny przeznaczona jest nieruchomość w rejonie ulicy Owocowej, obejmująca część działki o numerze geodezyjnym:

- 4.2-1420/24, obręb Orzegów, karta mapy 2, księga wieczysta GL1S/00007517/4, pow. całk. 27635 m².

  1. W obowiązującym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ruda Śląska ww. działka przeznaczona do oddania w dzierżawę oznaczona jest symbolem:

ZP1 – tereny zieleni urządzonej (parki, ogrody, zieleńce) z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod parki, ogrody, zieleńce.

  1. Oddanie gruntu nastąpi odpłatnie w postaci umowy dzierżawy. Stawka roczna czynszu za grunt

pod ogródki rekreacyjne wynosi:.

- ogródki rekreacyjne zagospodarowane następująco:

a) zabudowane altaną drewnianą: 0,40 zł/m² + należny podatek VAT,

b) zabudowane altaną murowaną: 0,60 zł/m² + należny podatek VAT,

c) zabudowane altaną murowaną zgłoszoną do opodatkowania podatkiem od nieruchomości: 0,50 zł/m² + należny podatek VAT,

d) zabudowane altaną wzniesioną z innych materiałów: 0,50 zł/m² + należny podatek VAT,

e) zabudowane innymi obiektami o charakterze gospodarczym: 0,50 zł/m² + należny podatek VAT,

- ogródki rekreacyjne niezabudowane altaną: 0,60 zł/m² + należny podatek VAT,

- ogródki przydomowe: 0,50 zł/m² + należny podatek VAT

Zarządzenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska SP.0050.2.262.2015 z dnia 05.06.2015 r. z póź. zm.

 i płatna jest rocznie w terminie do 15 lutego danego każdego roku kalendarzowego, zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Ruda Śląska.

4. Zmiana wysokości czynszu może nastąpić w oparciu o stawki określone w Zarządzeniu Prezydenta Miasta.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska na okres 3 tygodni. tj. od dnia 16.05.2017 r. do dnia 06.06.2017 r.

 

Dodatkowych informacji udziela:
Danuta Skórnik, tel. 32 244 90 00 wew. 2260.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dzierżawa nieruchomości przy ul. Owocowej (1420) - wywieszenie wykazu.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Adam Knapik
Data na dokumencie:10.05.2017
Data publikacji:16.05.2017 13:37

Rejestr zmian dokumentu

pokaż