wersja do wydruku Bartosz Pilny 16.05.2017 13:38

Najem nieruchomości przy ul. 1 Maja 73 (1691) - wywieszenie wykazu.

PGA.6845.12.3.2014

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO ODDANIA W NAJEM

Prezydent Miasta Ruda Śląska zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997r.o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2016 Dz. U. poz. 2147 z późniejszymi zmianami), podaje do publicznej wiadomości wykaz

nieruchomości, która zostanie oddana w najem na okres 9 lat w celu korzystania przez właściciela działki sąsiedniej w rejonie ulicy 1 Maja 73 w Rudzie Śląskiej - Halembie.

 

1.  Do oddania w najem na okres 9 lat jest nieruchomość położona w dzielnicy Halemba stanowiąca własność Gminy Miasta Ruda Śląska, obejmująca działkę nr 10.1-1691/107, obręb Halemba, karta mapy nr 1, księga wieczysta nr  GL1S/00008417/0 o powierzchni całkowitej 204 m2,

 

2. W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona do najmu oznaczona jest symbolem KG 2/2-II - tereny ulic głównych (ul. 1 Maja) o liniach rozgraniczających w pasie o szerokości 35 m, przekrój ulicy dwujezdniowy o 2 pasach ruchu na każdej jezdni  2 x 3,5 m.

 

3. Stawka czynszu za najem gruntu pod parking za 1 m2  wynosi 0,10 zł i płatna jest miesięcznie, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca danego roku kalendarzowego zgodnie z Zarządzeniem nr SP.0050.2.472.2016 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 21.10.2016 r.

 

4.  Zmiana wysokości czynszu może nastąpić w oparciu o stawki określone Zarządzeniem Prezydenta Miasta.

 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska na okres 3 tygodni. tj. od dnia 16.05.2017 r. do dnia 06.06.2017 r.

 

Dodatkowych informacji udziela:
Andrzej Skórnik
, tel. 32 244 90 00 wew. 2380

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Najem nieruchomości przy ul. 1 Maja 73 (1691) - wywieszenie wykazu.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Adam Knapik
Data na dokumencie:10.05.2017
Data publikacji:16.05.2017 13:38

Rejestr zmian dokumentu

pokaż