Dzierżawa nieruchomości przy ul. Grobla Kolejowa (2821) - wywieszenie wykazu.

AGA.6845.4.39.2014

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Prezydent Miasta Ruda Śląska zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2016 r. poz. 2147), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod ogródki  rekreacyjne w rejonie ulicy Grobla Kolejowa.

 1. Do oddania w dzierżawę z przeznaczeniem pod ogródki rekreacyjne przeznaczona jest nieruchomość obejmująca części nieruchomości stanowiące własność: Gminy Miasta Ruda Śląska o oznaczeniu geodezyjnym: 9.1-2821/196, zapisana na karcie mapy 1, obręb Kochłowice, całkowitej powierzchni  7247 m2 oraz księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr GL1S/00020103/6, 9.1-2801/196, zapisana na karcie mapy 1, obręb Kochłowice, całkowitej powierzchni  16441 m2 oraz księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr GL1S/00020103/6, 9.1-2530/187, zapisana na karcie mapy 1, obręb Kochłowice, całkowitej powierzchni  2185 m2 oraz księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr GL1S/00011408/8, 9.1-652/185, zapisana na karcie mapy 1, obręb Kochłowice, całkowitej powierzchni  49 m2 oraz księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr GL1S/00011408/8, 9.1-2536/187, zapisana na karcie mapy 1, obręb Kochłowice, całkowitej powierzchni  141 m2 oraz księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr GL1S/00011408/8, 9.1-2537/187, zapisana na karcie mapy 1, obręb Kochłowice, całkowitej powierzchni  64 m2 oraz księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr GL1S/00011408/8, oraz nieruchomość będące własnością Skarbu Państwa we władania Gminy Miasto Ruda Śląska o oznaczeniu geodezyjnym 9.1-2528/196, zapisana na karcie mapy 1, obręb Kochłowice, całkowitej powierzchni  4669 m2 oraz księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr GL1S/00009381/5, 9.1-2271/187, zapisana na karcie mapy 1, obręb Kochłowice, całkowitej powierzchni  127 m2 oraz księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr GL1S/00009381/5.

  2. W obowiązującym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ruda Śląska  części nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę oznaczone są symbolami: ZN1- tereny trwałych użytków zielonych z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod tereny łąk, pastwisk, związanych w szczególności z dolinami cieków wodnych i stanowiące naturalne korytarze ekologiczne, ZL1 – tereny lasów i zadrzewień.

  3. Oddanie gruntu nastąpi odpłatnie w postaci umowy dzierżawy, w oparciu o stawki określone w Zarządzeniu Prezydenta Miasta nr SP.0050.2.472.2016 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 21.10.2016 r. z późn. zm.   Stawka czynszu za 1 m2 gruntu pod ogródki rekreacyjne zabudowane:

  altaną drewnianą wynosi 0,40 zł/m2 + należny podatek VAT

  altaną murowaną wynosi 0,60 zł/m2 + należny podatek VAT,

  altaną murowaną zgłoszoną do opodatkowania podatkiem od nieruchomości wynosi 0,50 zł/m2 + należny podatek VAT,

  altanką wzniesioną z innych materiałów 0,50 zł/m2 + należny podatek VAT,

  innymi obiektami o charakterze gospodarczym 0,50 zł/m2 + należny podatek VAT,

  stawka czynszu za grunt pod ogródki rekreacyjne niezabudowane altaną wynosi 0,60 zł/m2 + należny podatek VAT, płatna jest rocznie, jednorazowo  w terminie do 15 lutego danego roku kalendarzowego.

   

   

   

  4. Zmiana wysokości czynszu może nastąpić w oparciu o stawki określone w Zarządzeniu Prezydenta Miasta.

   

  Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska na okres 3 tygodni, tj. od dnia 19.05.2017 r. do dnia 09.06.2017 r.
   

  Dodatkowych informacji udziela Bogdan Goleśny tel. 32 244 90 00 w. 2381.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dzierżawa nieruchomości przy ul. Grobla Kolejowa (2821) - wywieszenie wykazu.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Agnieszka Osiewalska-Belok
Informację wytworzył:Adam Knapik
Data na dokumencie:19.05.2017
Data publikacji:19.05.2017 12:32

Rejestr zmian dokumentu

pokaż