Dzierżawa nieruchomości przy ul. Moniuszki (88) - wywieszenie wykazu.

KGA.6845.4.3.2017

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Prezydent Miasta Ruda Śląska zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2016 r. poz. 2147), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod ogródek rekreacyjny w rejonie ulicy Moniuszki.

1. Do oddania w dzierżawę z przeznaczeniem pod ogródek rekreacyjny przeznaczona jest nieruchomość obejmująca część działki oznaczona numerem geodezyjnym 9.5-88, zapisana na karcie mapy 5, obręb Kochłowice, całkowitej powierzchni 14412 m2 oraz księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr GL1S/00008228/8

2. W obowiązującym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ruda Śląska przedmiotowa część działki oznaczona jest symbolem: ZP1 – tereny  zieleni urządzonej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod parki, ogrody, zieleńce.

3. Oddanie gruntu nastąpi odpłatnie w postaci umowy dzierżawy, w oparciu o stawki określone w Zarządzeniu Prezydenta Miasta nr SP.0050.2.472.2016 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 21.10.2016 r. z późn. zm. Stawka czynszu za 1 m2 gruntu pod ogródki rekreacyjne zabudowane:

            altaną drewnianą wynosi 0,40 zł/m2 + należny podatek VAT

            altaną murowaną wynosi 0,60 zł/m2 + należny podatek VAT,

            altaną murowaną zgłoszoną do opodatkowania podatkiem od nieruchomości wynosi 0,50 zł/m2 + należny podatek VAT,

            altanką wzniesioną z innych materiałów 0,50 zł/m2 + należny podatek VAT,

            innymi obiektami o charakterze gospodarczym 0,50 zł/m2 + należny podatek VAT,

            stawka czynszu za grunt pod ogródki rekreacyjne niezabudowane altaną wynosi 0,60 zł/m2

            + należny podatek VAT,

            płatna jest rocznie, jednorazowo  w terminie do 15 lutego danego roku kalendarzowego.

4. Zmiana wysokości czynszu może nastąpić w oparciu o stawki określone w Zarządzeniu Prezydenta Miasta.

 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska na okres 3 tygodni, tj. od dnia 19.05.2017 r. do dnia 09.06.2017 r
 

Dodatkowych informacji udziela:

Bogdan Goleśny tel. 32 244 90 00 w. 2381.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dzierżawa nieruchomości przy ul. Moniuszki (88) - wywieszenie wykazu.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Agnieszka Osiewalska-Belok
Informację wytworzył:Adam Knapik
Data na dokumencie:19.05.2017
Data publikacji:19.05.2017 12:38

Rejestr zmian dokumentu

pokaż