Dzierżawa nieruchomości przy ul. Piłsudskiego (3315) - wywieszenie wykazu.

AGA.6845.4.7.2014

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Prezydent Miasta Ruda Śląska zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późniejszymi zmianami), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek przydomowy w rejonie ulicy Piłsudskiego.

1. Oddania w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek przydomowy przeznaczona jest nieruchomość położona w dzielnicy Kochłowice stanowiąca własność Gminy Miasta Ruda Śląska, obejmująca: działkę o nr 9.2-3315/170 zapisanej w obrębie Kochłowice na karcie mapy nr 2, w Księdze Wieczystej GL1S/00032349/9, o powierzchni całkowitej 88 m2.

2. W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Ruda Śląska ww.  nieruchomość przeznaczona do dzierżawy oznaczona jest symbolem: MN1 – tereny zabudowy mieszkaniowo z podstawowym przeznaczeniem pod  zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną.

3. Oddanie gruntu nastąpi odpłatnie w postaci umowy dzierżawy. Stawka czynszu za dzierżawę gruntu wynosi: 0,50 zł/m2 – zgodnie z Zarządzeniem nr SP.0050.2.472.2016 Prezydenta  Miasta Ruda Śląska z dnia 21.10.2016 r. z późniejszymi zmianami, płatna jest rocznie, jednorazowo, każdego roku z góry, w terminie do dnia 15 lutego.

4. Zmiana wysokości czynszu może nastąpić w oparciu o stawki określone w Zarządzeniu Prezydenta Miasta.

 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska na okres 3 tygodni tj. od dnia 19.05.2017 r. do dnia 09.06.2017 r.

 

Dodatkowych informacji udziela:

Bogdan Goleśny tel. 32 244 90 00 w. 2381.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dzierżawa nieruchomości przy ul. Piłsudskiego (3315) - wywieszenie wykazu.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Agnieszka Osiewalska-Belok
Informację wytworzył:Adam Knapik
Data na dokumencie:19.05.2017
Data publikacji:19.05.2017 12:42

Rejestr zmian dokumentu

pokaż