wersja do wydruku Bartosz Pilny 07.08.2017 14:00

Najem 4-ch nieruchomości przy ul. Orzegowskiej (1847) - wywieszenie wykazu.

AGA.6845.22.16.2014

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO ODDANIA W NAJEM

Prezydent Miasta  Ruda Śląska zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z  2016 r., poz. 2147 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, które zostaną oddane w najem z przeznaczeniem pod działalność składowo - magazynową w rej. ul. Orzegowskiej.

1. Do oddania w najem z przeznaczeniem pod działalność składowo - magazynową przeznaczone są nieruchomości położone w dzielnicy Ruda, stanowiące własność Gminy Miasta Ruda Śląska, cz. działek o numerach geodezyjnych:

- 1847/199, obręb Ruda, k.m. 9, zapisana w księdze wieczystej GL1S/00006766/7, o powierzchni całkowitej 145 m²,

- 1842/199, obręb Ruda, k.m. 9, zapisana w księdze wieczystej GL1S/00006766/7, o powierzchni całkowitej 1561 m²,

- 2245/198, obręb Ruda, k.m. 9, zapisana w księdze wieczystej GL1S/00031162/7, o powierzchni całkowitej 6262 m²,

- 2505/199, obręb Ruda, k.m. 9, zapisana w księdze wieczystej GL1S/00006766/7, o powierzchni całkowitej 18086 m².    

2. W obowiązującym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ruda Śląska części przedmiotowych działek przeznaczone do oddania w najem oznaczone są symbolami:

      - UK1 - tereny zabudowy usługowej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod usługi komercyjne tj. handlu o powierzchni sprzedaży poniżej 2000 m², gastronomii, turystyki, komunikacji, centra wystawiennicze, instytucje finansowe, usługi hotelarskie, targowiska,

      - ZL1 - tereny lasów i zadrzewień obejmujące istniejące lasy, zadrzewienia oraz tereny przeznaczone do zalesienia bądź zadrzewienia.

3. Oddanie gruntu nastąpi odpłatnie w postaci umowy najmu. Stawka czynszu  za 1 m²  gruntu z przeznaczeniem pod działalność produkcyjno - składowo - magazynową wynosi 0,70 zł/m² + należny podatek VAT, płatne miesięcznie, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca trwania umowy, zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem Prezydenta Miasta.

4. Zmiana wysokości czynszu może nastąpić w oparciu o stawki określone w Zarządzeniu Prezydenta Miasta.

 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości  poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska na okres 3 tygodni tj. od dnia 07.08.2017 r. do dnia 28.08.2017 r.

 

Dodatkowych informacji udziela:
Emilia Taranek, tel. 32 244 90 00 wew. 2261

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Najem 4-ch nieruchomości przy ul. Orzegowskiej (1847) - wywieszenie wykazu.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Adam Knapik
Data na dokumencie:04.08.2017
Data publikacji:07.08.2017 14:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż