wersja do wydruku Bartosz Pilny 07.08.2017 14:02

Dzierżawa nieruchomości przy ul. W.Bujoczka (1151) - wywieszenie wykazu.

PGA.6845.11.39.2013

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Prezydent Miasta  Ruda Śląska zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z  2016 r., poz. 2147 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod ogródek rekreacyjny w rej. ul. Wiktora Bujoczka.

1. Do oddania w dzierżawę z przeznaczeniem pod ogródek rekreacyjny przeznaczona jest nieruchomość położona w dzielnicy Ruda, stanowiąca własność Gminy Miasta Ruda Śląska, cz. działki oznaczonej numerem geodezyjnym:

- 1151/110, obręb Ruda, k.m. 8, zapisana w księdze wieczystej GL1S/00014821/0, o powierzchni całkowitej 2270 m².

2. W obowiązującym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ruda Śląska przedmiotowa działka przeznaczona do oddania w dzierżawę oznaczona jest symbolem ZP1 - tereny zieleni urządzonej (parki, ogrody, zieleńce) z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod parki, ogrody, zieleńce.

3. Oddanie gruntu nastąpi odpłatnie w postaci umowy dzierżawy. Stawka roczna czynszu  za 1 m²  gruntu pod ogródki rekreacyjne zabudowane:

- altaną drewnianą wynosi 0,40 zł/ m² + należny podatek VAT,

-  altaną murowaną wynosi 0,60 zł/ m² + należny podatek VAT,

- altaną murowaną zgłoszoną do opodatkowania podatkiem od nieruchomości wynosi 0,50 zł/ m²   + należny podatek VAT,

- altaną wzniesioną z innych materiałów wynosi 0,50 zł/ m² + należny podatek VAT,

- innymi obiektami o charakterze gospodarczym wynosi 0,50 zł/ m² + należny podatek VAT,

stawka czynszu za grunt pod ogródki rekreacyjne niezabudowane altaną wynosi 0,60 zł/ m²  + należny podatek VAT,

stawka czynszu za ogródki przydomowe wynosi 0,50 zł/m² + należny podatek VAT,

płatne rocznie, jednorazowo w terminie do 15 lutego każdego roku, zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem Prezydenta Miasta.

4. Zmiana wysokości czynszu może nastąpić w oparciu o stawki określone w Zarządzeniu Prezydenta Miasta.

 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości  poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska na okres 3 tygodni tj. od dnia 07.08.2017 r. do dnia 28.08.2017 r.

 

Dodatkowych informacji udziela:
Emilia Taranek, tel. 32 244 90 00 wew. 2261

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dzierżawa nieruchomości przy ul. W.Bujoczka (1151) - wywieszenie wykazu.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Adam Knapik
Data na dokumencie:04.08.2017
Data publikacji:07.08.2017 14:02

Rejestr zmian dokumentu

pokaż