wersja do wydruku Bartosz Pilny 07.08.2017 14:14

Zbycie lokalu mieszkalnego (ul. Energetyków 3/46) na rzecz jego najemcy - wywieszenie wykazu.

ALM.7125. 00030.2017

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Prezydent Miasta Ruda Śląska podaje do publicznej wiadomości wykaz lokalu mieszkalnego położonego w Rudzie Śląskiej przy ulicy:

- ul. Energetyków 3/46,

który zostanie sprzedany w drodze bezprzetargowej na rzecz jego najemcy na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.U z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.).

1. Lokal mieszkalny zostanie sprzedane wraz z udziałem we współwłasności nieruchomości wspólnej budynku, tzn. właściciel będzie posiadał udział oznaczony procentowo w elementach wspólnych budynku i prawie do gruntu. 

2.  W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska (zatwierdzonym uchwałą nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006r.) zbywana nieruchomość widnieje pod oznaczeniem MW1 tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

3. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami, winny złożyć stosowny wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Miejskiego.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni z uwzględnieniem terminu określonego w ww. pkt.3 na tablicy ogłoszeń w siedzibie Prezydenta Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II nr 6 w Rudzie Śl.-Nowym Bytomiu tj. od dnia 26.07.2017 roku do dnia 06.09.2017 roku.

 

Dodatkowych informacji udziela:
Aleksandra Steindor - tel.32-244-90-00 wew. 2250.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zbycie lokalu mieszkalnego (ul. Energetyków 3/46) na rzecz jego najemcy - wywieszenie wykazu.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Aleksandra Zachariasz
Data na dokumencie:31.07.2017
Data publikacji:07.08.2017 14:14

Rejestr zmian dokumentu

pokaż