wersja do wydruku Bartosz Pilny 09.08.2017 14:24

Najem 2-ch nieruchomości przy ul. Sikorek (1718) - wywieszenie wykazu.

AGA.6845.16.40.2014

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO ODDANIA W NAJEM

 

Prezydent Miasta Ruda Śląska zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 2147), podaje do publicznej wiadomości wykaz

nieruchomości, które zostaną oddane w najem na okres 3 lat pod istniejący garaż położony  w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Sikorek.

 

1.   Do oddania w najem z przeznaczeniem pod garaż przeznaczone są  nieruchomości położone w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Sikorek, stanowiące własność Miasta Ruda Śląska, obejmujące część działki oznaczonej numerem geodezyjnym:

- 1718/11, o powierzchni całkowitej 2.5214 ha, zapisana w obrębie Bykowina, na karcie mapy 1, dla której Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej prowadzi księgę wieczystą nr GL1S/00021335/8.

- 629/26, o powierzchni całkowitej 0,7701 ha, zapisane w obrębie Bykowina, na karcie mapy 2, dla której Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej prowadzi księgę wieczystą nr GL1S/00031156/2,

 

2. W obowiązującym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ruda Śląska  przeznaczona do dzierżawy część działki oznaczona jest symbolem ZP1- z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod parki, ogrody i zieleńce,

 

3.  Oddanie gruntu nastąpi odpłatnie w postaci umowy najmu. Stawka czynszu za najem gruntu na cele garażowe zgodna jest z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Ruda Śląska nr SP.0050.2.472.2016 z dnia 21.10.2016  r. z późn. zmianami.

 

4.  Zmiana wysokości czynszu może nastąpić w oparciu o stawki określone w Zarządzeniu Prezydenta Miasta.

 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska na okres 3 tygodni, tj. od dnia 09.08.2017 roku do dnia 30.08.2017 roku.

 

Dodatkowych informacji udziela:
Justyna Szybka-Bartniczak - tel. 32-244-90-00  w. 2261

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Najem 2-ch nieruchomości przy ul. Sikorek (1718) - wywieszenie wykazu.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Adam Knapik
Data na dokumencie:09.08.2017
Data publikacji:09.08.2017 14:24

Rejestr zmian dokumentu

pokaż