wersja do wydruku Bartosz Pilny 09.08.2017 14:30

Dzierżawa nieruchomości przy ul. Mieszka I (2238) - wywieszenie wykazu.

KGA.6845.9.7.2017

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO ODDANIA W  DZIERŻAWĘ

Prezydent Miasta Ruda Śląska zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 2147), podaje do publicznej wiadomości wykaz

nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę na okres 3 lat pod istniejący ogródek przydomowy położony w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Mieszka I.

 

1. Do oddania w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek przydomowy przeznaczona jest nieruchomość położona w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Mieszka I, stanowiąca własność Miasta Ruda Śląska, obejmująca część działki oznaczonej numerem geodezyjnym:

- 2238/218,  o powierzchni całkowitej 0,1838 ha, zapisana w obrębie Nowy Bytom, na karcie mapy 1, dla  której Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej prowadzi księgę wieczystą nr GL1S/00007267/6,

 

2. W obowiązującym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ruda Śląska przeznaczona do dzierżawy część działki oznaczona jest symbolem GP1 -  tereny garaży i parkingów z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod obiekty i urządzenia zespołów garaży i parkingów dla samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów.

 

3.  Oddanie gruntu nastąpi odpłatnie w postaci umowy dzierżawy.

Stawka netto czynszu z tytułu dzierżawy gruntu pod ogródek przydomowy  za 1 m²  wynosi 0,50 zł, i płatna jest rocznie, jednorazowo, każdego roku z góry w terminie do dnia 15 lutego, zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Ruda Śląska nr SP.0050.2.472.2016 z dnia 21.10.2016  r. z późn. zmianami.

4.  Zmiana wysokości czynszu może nastąpić w oparciu o stawki określone w Zarządzeniu Prezydenta Miasta.

 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie   na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska na okres 3 tygodni, tj. od dnia 09.08.2017 r. do dnia 30.08.2017 r.

 

Dodatkowych informacji udziela:
Justyna Szybka-Bartniczak - tel. 32-244-90-00  w. 2261

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dzierżawa nieruchomości przy ul. Mieszka I (2238) - wywieszenie wykazu.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Adam Knapik
Data na dokumencie:09.08.2017
Data publikacji:09.08.2017 14:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż