wersja do wydruku Bartosz Pilny 09.08.2017 14:36

Informacja o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w rejonie ulic: Bytomskiej, J.Ziętka, W.Lipa, Noworudzkiej i alei Rodziny Gürtlerów.

AU.6721.2.2017

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska

 

- w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej – Orzegowie w rejonie ulicy Bytomskiej i Jerzego Ziętka,

- w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej – Goduli w rejonie ulicy Wincentego Lipa,

- w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej – Rudzie w rejonie ulicy Noworudzkiej i alei Rodziny Gürtlerów.

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Ruda Śląska:

  • uchwały nr PR.0007.237.2015 z dnia 26.11.2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej – Orzegowie w rejonie ulicy Bytomskiej i Jerzego Ziętka,
  • uchwały nr PR.0007.46.2017 z dnia 23.03.2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej – Goduli w rejonie ulicy Wincentego Lipa,
  • uchwały nr PR.0007.76.2017 z dnia 18.05.2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej – Rudzie w rejonie ulicy Noworudzkiej i alei Rodziny Gürtlerów.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych.

Wnioski należy składać na piśmie na adres: Urząd Miasta Ruda Śląska, Wydział Urbanistyki i Architektury, plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska w terminie do dnia 8.09.2017 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Informuję jednocześnie, że zgodnie z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej – Orzegowie w rejonie ulicy Bytomskiej i Jerzego Ziętka, w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej – Goduli w rejonie ulicy Wincentego Lipa oraz w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej – Rudzie w rejonie ulicy Noworudzkiej i alei Rodziny Gürtlerów będzie przeprowadzona strategiczna ocena oddziaływania na środowisko na zasadach określonych w art. 39 i 54 przywołanej ustawy.

 

Dodatkowych informacji udziela:
Anna Grzybowska – tel. 32-244-90-00 w. 3191

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w rejonie ulic: Bytomskiej, J.Ziętka, W.Lipa, Noworudzkiej i alei Rodziny Gürtlerów.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Daniel Nowok
Data na dokumencie:07.08.2017
Data publikacji:09.08.2017 14:36

Rejestr zmian dokumentu

pokaż