wersja do wydruku Bartosz Pilny 10.08.2017 10:26

Dzierżawa nieruchomości przy ul. Wireckiej oraz Pukowca (2504) - wywieszenie wykazu

AGA.6845.4.92.2014

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Prezydent Miasta Ruda Śląska zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2016 r. poz. 2147), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod ogródki rekreacyjne w rejonie ulicy Wireckiej - Pukowca.

 

1. Do oddania w dzierżawę z przeznaczeniem pod ogródki rekreacyjne przeznaczona jest nieruchomość stanowiąca własność Miasta Ruda Śląska, obejmująca część działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 9.4-1682, zapisana na karcie mapy 4, obręb Kochłowice, całkowitej powierzchni  14513 m2 oraz księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr GL1S/00011905/2, 9.4-1489/72, zapisana na karcie mapy 4, obręb Kochłowice, całkowitej powierzchni  9194 m2 oraz księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr GL1S/00021066/1.

2. W obowiązującym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ruda Śląska przedmiotowa  działka oznaczona jest symbolem: ZN1 – tereny trwałych użytków zielonych z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod tereny łąk, pastwisk.

3. Oddanie gruntu nastąpi odpłatnie w postaci umowy dzierżawy, w oparciu o stawki określone w Zarządzeniu Prezydenta Miasta nr SP.0050.2.472.2016 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 21.10.2016 r. z późn. zm.     Stawka czynszu za 1 m2 gruntu pod ogródki rekreacyjne zabudowane:

            altaną drewnianą wynosi 0,40 zł/m2 + należny podatek VAT

            altaną murowaną wynosi 0,60 zł/m2 + należny podatek VAT,

            altaną murowaną zgłoszoną do opodatkowania podatkiem od nieruchomości wynosi 0,50 zł/m2 + należny podatek VAT,

            altanką wzniesioną z innych materiałów 0,50 zł/m2 + należny podatek VAT,

            innymi obiektami o charakterze gospodarczym 0,50 zł/m2 + należny podatek VAT,

            stawka czynszu za grunt pod ogródki rekreacyjne niezabudowane altaną wynosi 0,60 zł/m2

            + należny podatek VAT,

            płatna jest rocznie, jednorazowo  w terminie do 15 lutego danego roku kalendarzowego.

4. Zmiana wysokości czynszu może nastąpić w oparciu o stawki określone w Zarządzeniu Prezydenta Miasta.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska na okres 3 tygodni, tj. od dnia 10.08.2017r. do dnia 31.08.2017r.

 

Dodatkowych informacji udziela:
Bogdan Goleśny tel. 32 244 90 00 w. 2381.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dzierżawa nieruchomości przy ul. Wireckiej oraz Pukowca (2504) - wywieszenie wykazu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Adam Knapik
Data na dokumencie:09.08.2017
Data publikacji:10.08.2017 10:26

Rejestr zmian dokumentu

pokaż