wersja do wydruku Bartosz Pilny 10.08.2017 10:28

Najem nieruchomości przy ul. Piastowskiej (55) - wywieszenie wykazu

KGA.6871.1.77.2016

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO ODDANIA W NAJEM

Prezydent Miasta  Ruda Śląska zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z  2016 r., poz. 2147 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod działalność składowo - magazynową w rej. ul. Piastowskiej.

1. Do oddania w najem z przeznaczeniem pod działalność składowo - magazynową przeznaczona jest nieruchomość położona w dzielnicy Ruda, stanowiąca własność Gminy Miasta Ruda Śląska, cz. działki o numerze geodezyjnym 55, obręb Ruda, k.m. 10, zapisana w księdze wieczystej GL1S/00018422/1, o powierzchni całkowitej 1010 m².

2. W obowiązującym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ruda Śląska przedmiotowa działka przeznaczone do oddania w najem oznaczona jest symbolami:

      MM2 - tereny zabudowy mieszkaniowej o zróżnicowanych parametrach z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i jednorodzinną,   

      ZN1 - tereny trwałych użytków zielonych z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod tereny łąk, pastwisk, związanych w szczególności z dolinami cieków wodnych i stanowiące naturalne korytarze ekologiczne, 

      KZ 1/2 - tereny ulic zbiorczych.

3. Oddanie gruntu nastąpi odpłatnie w postaci umowy najmu. Stawka czynszu  za 1 m²  gruntu z przeznaczeniem pod działalność produkcyjno - składowo - magazynową wynosi 0,70 zł/m² + należny podatek VAT, płatne miesięcznie, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca trwania umowy, zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem Prezydenta Miasta.

4. Zmiana wysokości czynszu może nastąpić w oparciu o stawki określone w Zarządzeniu Prezydenta Miasta.

 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości  poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska na okres 3 tygodni tj. od dnia 10.08.2017 r. do dnia 31.08.2017 r.

 

Dodatkowych informacji udziela:
Emilia Taranek, tel. 32 244 90 00 wew. 2261

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Najem nieruchomości przy ul. Piastowskiej (55) - wywieszenie wykazu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Adam Knapik
Data na dokumencie:09.08.2017
Data publikacji:10.08.2017 10:28

Rejestr zmian dokumentu

pokaż