wersja do wydruku Bartosz Pilny 10.08.2017 11:18

Najem nieruchomości przy ul. Okopowej (858) - wywieszenie wykazu

MPGMTBS  EE/34/MS/2017

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO ODDANIA W NAJEM

Prezydent Miasta Ruda Śląska działając zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce  nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późniejszymi zmianami), podaje do publicznej wiadomości:

wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod garaże blaszane przy ul. Okopowej w dzielnicy Wirek

  1. Do oddania w najem z przeznaczeniem pod garaże blaszane jest część nieruchomości położonej w dzielnicy Wirek, stanowiącej własność Gminy Miasta Ruda Śląska o numerze geodezyjnym 8.2-858/100 zapisana w karcie mapy 2 obręb Nowa Wieś, o powierzchni całkowitej 4.222m2, dla której Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej Wydział Ksiąg wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr GL1S/00007678/0
  2. W obowiązującym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ruda Śląska część przedmiotowej nieruchomości do oddania w najem oznaczona jest symbolem MN1 – Tereny Zabudowy Mieszkaniowej Jednorodzinnej
  3. Oddanie gruntu nastąpi na podstawie umowy najmu. Stawka czynszu za najem gruntu pod garaże blaszane wolnostojące wynosi 2,40zł/m2 + podatek Vat ( 23% ) i  płatna jest miesięcznie, do 20-tego dnia każdego miesiąca, zgodnie z Zarządzeniem nr SP.0050.2.141.2017 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 07.04.2017r. 
  4. Zmiana wysokości czynszu może nastąpić w oparciu o stawki określone w Zarządzeniu Prezydenta Miasta.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska na okres 21 dni, tj. od dnia 10.08.2017r. do dnia 31.08.2017r.

 

Dodatkowych informacji udziela:
Monika Sierant– tel. 32-24-20-082 wew. 744
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Najem nieruchomości przy ul. Okopowej (858) - wywieszenie wykazu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:02.08.2017
Data publikacji:10.08.2017 11:18

Rejestr zmian dokumentu

pokaż