wersja do wydruku Bartosz Pilny 10.08.2017 11:29

Najem 2-ch nieruchomości przy ul. Robotniczej (338) - wywieszenie wykazu

MPGMTBS  EE/33/MS/2017

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO ODDANIA W NAJEM

Prezydent Miasta Ruda Śląska działając zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późniejszymi zmianami), podaje do publicznej wiadomości:

wykaz dotyczący garaży blaszanych, położonych przy ulicy Robotniczej w Rudzie Śląskiej w dzielnicy Wirek.

  1. Do oddania w najem z  przeznaczeniem pod garaże blaszane jest część nieruchomości położonej w dzielnicy Wirek, stanowiącej własność Gminy Miasta Ruda Śląska, obejmująca działki o numerach geodezyjnych: 

8.2-338/81, zapisana w karcie mapy 2 obręb Nowa Wieś, o powierzchni całkowitej 2550m2, dla której Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej Wydział Ksiąg wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr GL1S/00007096/6 

8.2-546/81, zapisana w karcie mapy 2 obręb Nowa Wieś, o powierzchni całkowitej 1270m2, dla której Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej Wydział Ksiąg wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr GL1S/00007096/6 

  1. W obowiązującym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ruda Śląska przedmiotowe działki do oddania w najem oznaczone są symbolem GP1 – tereny garaży i parkingów.
  2. Oddanie gruntu nastąpi na podstawie umów najmu na okres do 3 lat. Stawka czynszu za najem gruntu pod garażeblaszane wolnostojące wynosi 2,40zł/m2 + podatek Vat ( 23% ) ipłatna jest miesięcznie, do 20-tego dnia każdego miesiąca, zgodnie z Zarządzeniem nr SP.0050.2.141.2017 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 07.04.2017r.
  3. Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska na okres 21 dni, tj. od dnia 10.08.2017r. do dnia 31.08.2017r.

 

Dodatkowych informacji udziela:
Monika Sierant– tel. 32-24-20-082 wew. 744
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Najem 2-ch nieruchomości przy ul. Robotniczej (338) - wywieszenie wykazu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:02.08.2017
Data publikacji:10.08.2017 11:29

Rejestr zmian dokumentu

pokaż