wersja do wydruku Bartosz Pilny 18.09.2017 15:46

Dzierżawa 2-ch nieruchomości przy ul. A.Jankowskiego (2925) - wywieszenie wykazu

AGA.6845.6.156.2012

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Prezydent Miasta Ruda Śląska zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z póź. zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz

nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę na okres do 3 lat z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne w rejonie ulicy Alojzego Jankowskiego.

  1. Do oddania w dzierżawę  na okres do 3 lat, z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne przeznaczona jest nieruchomość w rejonie ulicy Alojzego Jankowskiego obejmująca część działek o numerach geodezyjnych:

- 8.1-2925/207, obręb Nowa Wieś, karta mapy 1, księga wieczysta GL1S/00014610/8, pow. całk.  22220 m2,

- 8.1-2276/207, , obręb Nowa Wieś, karta mapy 1, GL1S/00017905/4, pow. całk. 1 1730 m2

  1. W obowiązującym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ruda Śląska ww. działki przeznaczone do oddania w dzierżawę oznaczone są symbolem:

ZN1 - tereny trwałych użytków zielonych z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod tereny łąk, pastwisk związanych w szczególności z dolinami cieków wodnych i stanowiące naturalne korytarze ekologiczne.

  1. Oddanie gruntu nastąpi odpłatnie w postaci umowy dzierżawy. Stawka roczna czynszu za grunt

pod ogródki rekreacyjne wynosi:.

- ogródki rekreacyjne zagospodarowane następująco:

a) zabudowane altaną drewnianą: 0,40 zł/m² + należny podatek VAT,

b) zabudowane altaną murowaną: 0,60 zł/m² + należny podatek VAT,

c) zabudowane altaną murowaną zgłoszoną do opodatkowania podatkiem od nieruchomości: 0,50 zł/m² + należny podatek VAT,

d) zabudowane altaną wzniesioną z innych materiałów: 0,50 zł/m² + należny podatek VAT,

e) zabudowane innymi obiektami o charakterze gospodarczym: 0,50 zł/m² + należny podatek VAT,

- ogródki rekreacyjne niezabudowane altaną: 0,60 zł/m² + należny podatek VAT,

- ogródki przydomowe: 0,50 zł/m² + należny podatek VAT

i płatna jest rocznie w terminie do 15 lutego danego każdego roku kalendarzowego, zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Ruda Śląska.

4. Zmiana wysokości czynszu może nastąpić w oparciu o stawki określone w Zarządzeniu Prezydenta Miasta.

 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska na okres 3 tygodni. tj. od dnia 18.09.2017 r. do dnia 09.10.2017 r.

 

Dodatkowych informacji udziela: Danuta Skórnik, tel. 32 244 90 00 wew. 2260.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dzierżawa 2-ch nieruchomości przy ul. A.Jankowskiego (2925) - wywieszenie wykazu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Adam Knapik
Data na dokumencie:14.09.2017
Data publikacji:18.09.2017 15:46

Rejestr zmian dokumentu

pokaż