wersja do wydruku Bartosz Pilny 18.09.2017 15:48

Najem nieruchomości przy ul. Szyb Barbary (511) - wywieszenie wykazu

KGA.6871.1.176.2017

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO ODDANIA W NAJEM

Prezydent Miasta Ruda Śląska zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z póź. zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz

nieruchomości, która zostanie oddana w najem, na okres 3 lat z przeznaczeniem do celów projektowych w rejonie ulicy Szyb Barbary – alei Powstań Śląskich.

  1. Do oddania w najem z przeznaczeniem do celów projektowych przeznaczona jest nieruchomość położona w dzielnicy Chebzie, stanowiąca własność Miasta Ruda Śląska obejmująca część działki, oznaczoną numerem geodezyjnym:

- 4.4-511/27 k.m. 4, obręb Orzegów, o pow. 114 m2, prowadzona w księdze wieczystej GL1S/00020049/9.

  1. W obowiązującym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ruda Śląska przeznaczona działka do oddania w najem oznaczona jest symbolem:

- U.3- tereny zabudowy usługowej obejmującej usługi publiczne i komercyjne.

  1. Oddanie gruntu nastąpi odpłatnie w postaci umowy najmu. Stawka czynszu zgodna jest

z obowiązującym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Ruda Śląska tj., kwota czynszu z tyt. najmu nie może być niższa niż 20 zł netto w stosunku miesięcznym.

4. Zmiana wysokości czynszu może nastąpić w oparciu o stawki określone w Zarządzeniu Prezydenta Miasta.

 

Niniejszy Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda na okres 3 tygodni, tj. od dnia 18.09.2017 r. do dnia 09.10.2017 r.

 

Dodatkowych informacji udziela: Danuta Skórnik, tel. 32 244 90 00 wew. 2260.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Najem nieruchomości przy ul. Szyb Barbary (511) - wywieszenie wykazu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Adam Knapik
Data na dokumencie:14.09.2017
Data publikacji:18.09.2017 15:48

Rejestr zmian dokumentu

pokaż