wersja do wydruku Bartosz Pilny 18.09.2017 15:52

Najem nieruchomości przy ul. A.Asnyka (2963) - wywieszenie wykazu

AGA.6845.13.1.2012

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO ODDANIA W NAJEM

            Prezydent Miasta  Ruda Śląska zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2016 Dz.U. poz. 2147 z późniejszymi zmianami), podaje do publicznej wiadomości wykaz

nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejącą stację transformatorową w rejonie ulicy Asnyka – Piotra Skargi.

 

  1. Do oddania w najem z przeznaczeniem pod  istniejącą stację transformatorową przeznaczona jest nieruchomość położona w dzielnicy:

   - Halemba, stanowiącą własność Gminy Miasta Ruda Śląska, obejmującą część działki   oznaczonej numerem geodezyjnym 13.2-2963/81, obręb Stara Kuźnia, k.m. 2, zapisanej       w KW GL1S/00021412/2, o powierzchni całkowitej 42 m².

2. W obowiązującym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ruda Śląska przedmiotowa nieruchomość przeznaczona do oddania w najem oznaczona jest symbolem:  ZP2 - tereny zieleni urządzonej wraz z usługami z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zieleń urządzoną wraz z usługami takimi jak: handlu o powierzchni sprzedaży poniżej 2000m.kw., gastronomii, sportu i rekreacji, turystyki, usługi hotelarskie, składy, magazyny, obiekty sakralne.

3 Oddanie gruntu nastąpi odpłatnie w postaci umowy najmu. Stawka czynszu za najem gruntu pod urządzenia infrastruktury technicznej wynosi 1,20 zł/m² + należny podatek VAT, płatne miesięcznie do ostatniego dnia każdego miesiąca, zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Ruda Śląska.

  1. Zmiana wysokości czynszu może nastąpić w oparciu o stawki określone w Zarządzeniu Prezydenta Miasta.

 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska na okres 3 tygodni tj. od dnia 18.09.2017 r. do dnia 09.10.2017 r.

 

Dodatkowych informacji udziela: Danuta Skórnik, tel. 32 244 90 00 wew. 2260.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Najem nieruchomości przy ul. A.Asnyka (2963) - wywieszenie wykazu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Adam Knapik
Data na dokumencie:14.09.2017
Data publikacji:18.09.2017 15:52

Rejestr zmian dokumentu

pokaż