wersja do wydruku Bartosz Pilny 09.10.2017 13:37

Dzierżawa nieruchomości przy ul. Mieszka I (1730) - wywieszenie wykazu

KGA.6871.1.212.2017

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Prezydent Miasta Ruda Śląska zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 2147), podaje do publicznej wiadomości wykaz

nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę na okres 3 lat pod istniejące ogródki rekreacyjne  położone w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Mieszka I.

 

1. Do oddania w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne, przeznaczona jest nieruchomość położona w rejonie ulic Mieszka I, stanowiąca własność Miasta Ruda Śląska, obejmująca części działki oznaczonej numerem geodezyjnym:

- 3.1-1730/218, o powierzchni 0,1808 ha, obręb Nowy Bytom, karta mapy 1, dla której Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej prowadzi księgę wieczystą nr GL1S/00019349/2.

 

2. W obowiązującym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ruda Śląska ww. część działki przeznaczona do oddania w dzierżawę oznaczona jest symbolem – ZD1 – tereny ogrodów działkowych z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod pracownicze ogrody działkowe.

 

3.  Oddanie gruntu nastąpi odpłatnie w postaci umowy dzierżawy.

Stawka netto czynszu z tytułu dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne za 1 m² kształtuje się w zależności od rodzaju zabudowy:

- zabudowane altaną drewnianą - wynosi 0,40 zł

- zabudowane altaną murowaną  - wynosi 0,60 zł

- zabudowane altaną murowaną zgłoszoną do opodatkowania podatkiem od nieruchomości - wynosi 0,50 zł,

- zabudowane altaną wzniesioną z innych materiałów  - wynosi 0,50 zł,

- zabudowane innymi obiektami o charakterze gospodarczym - wynosi 0,50 zł,

i płatna jest rocznie, jednorazowo, każdego roku z góry w terminie do dnia 15 lutego, zgodnie

z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Ruda Śląska nr SP.0050.2.472.2016 z dnia 21.10.2016  r. z późn. zmianami.

4. Zmiana wysokości czynszu może nastąpić w oparciu o stawki określone w Zarządzeniu Prezydenta Miasta.

 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska na okres 3 tygodni, tj. od dnia 09.10.2017 r. do dnia 30.10.2017 r.

 

Dodatkowych informacji udziela: Justyna Szybka - Bartniczak, tel. 32-244-90-00 do 10 wew. 2260

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dzierżawa nieruchomości przy ul. Mieszka I (1730) - wywieszenie wykazu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Adam Knapik
Data na dokumencie:09.10.2017
Data publikacji:09.10.2017 13:37

Rejestr zmian dokumentu

pokaż