wersja do wydruku Bartosz Pilny 09.10.2017 13:40

Dzierżawa 2-ch nieruchomości przy ul. Otylii (1426) - wywieszenie wykazu

KGA.6871.1.212.2017

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Prezydent Miasta Ruda Śląska zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 2147), podaje do publicznej wiadomości wykaz

nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę na okres 3 lat pod istniejące ogródki rekreacyjne oraz istniejący staw,  położona w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Otylii.

 

1. Do oddania w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne oraz istniejący staw, przeznaczona jest nieruchomość położona w rejonie ulicy Otylii , stanowiąca własność Miasta Ruda Śląska, obejmująca część działki oznaczonej numerem geodezyjnym:

- 1426/215, o powierzchni  26420 m²

- 1421/228, o powierzchni 31210 m², ², obręb Wirek, karta mapy 1, dla których Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej prowadzi księgę wieczystą nr GL1S/00005661/4,

2. W obowiązującym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ruda Śląska przeznaczona do dzierżawy części działek oznaczone są symbolami: PU1, PU2 – tereny produkcyjno usługowe z podstawowym przeznaczeniem pod tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów w tym tereny wytwórczości, zakłady przemysłowe, centra technologiczne, budynki administracyjno-techniczne, składy, magazyny i hurtownie, urządzeniami infrastruktury technicznej, urządzenia produkcji budowlanej, ZI1 – tereny zieleni izolacyjnej z podstawowym przeznaczeniem pod tereny zieleni izolacyjnej, trwałych użytków zieleni, ZN1 - tereny trwałych użytków zielonych z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod tereny łąk, pastwisk, strefa ochrony sanitarnej od cmentarza,  KDW1 – układ dróg wewnętrznych,

3.  Oddanie gruntu nastąpi odpłatnie w postaci umowy dzierżawy.

Stawka netto czynszu z tytułu dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne za 1 m² kształtuje się w zależności od rodzaju zabudowy:

- zabudowane altaną drewnianą - wynosi 0,40 zł

- zabudowane altaną murowaną  - wynosi 0,60 zł

- zabudowane altaną murowaną zgłoszoną do opodatkowania podatkiem od nieruchomości - wynosi 0,50 zł,

- zabudowane altaną wzniesioną z innych materiałów  - wynosi 0,50 zł,

- zabudowane innymi obiektami o charakterze gospodarczym - wynosi 0,50 zł,

 - grunt pod stawami – wynosi 0,05 zł,

i płatna jest rocznie, jednorazowo, każdego roku z góry w terminie do dnia 15 lutego, zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Ruda Śląska nr SP.0050.2.472.2016 z dnia 21.10.2016  r. z późn. zmianami.

4. Zmiana wysokości czynszu może nastąpić w oparciu o stawki określone w Zarządzeniu Prezydenta Miasta.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie   na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska na okres 3 tygodni, tj. od dnia 09.10.2017 r. do dnia 30.10.2017 r.  

 

Dodatkowych informacji udziela: Justyna Szybka - Bartniczak, tel. 32 / 244 -90- 00  w. 2260

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dzierżawa 2-ch nieruchomości przy ul. Otylii (1426) - wywieszenie wykazu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Adam Knapik
Data na dokumencie:09.10.2017
Data publikacji:09.10.2017 13:40

Rejestr zmian dokumentu

pokaż