wersja do wydruku Bartosz Pilny 09.10.2017 13:41

Najem nieruchomości przy ul. Czarnoleśnej (2359) - wywieszenie wykazu

KGA.6871.1.212.2017

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO ODDANIA W  NAJEM

Prezydent Miasta Ruda Śląska zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 2147), podaje do publicznej wiadomości wykaz

nieruchomości, która zostanie oddana w najem na okres 3 lat z przeznaczeniem pod istniejące urządzenie reklamowe położone w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Czarnoleśnej.

 

1. Do oddania w najem z przeznaczeniem pod istniejące urządzenie reklamowe położone w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Czarnoleśnej, przeznaczona jest nieruchomość stanowiąca własność Miasta Ruda Śląska, obejmująca część działki oznaczonej numerem geodezyjnym:

- 2359/44, o powierzchni 8,1159 ha, obręb Nowy Bytom, karta mapy 1, dla której Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej prowadzi księgę wieczystą nr GL1S/00017942/5.

 

2. W obowiązującym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ruda Śląska przeznaczona do dzierżawy części działek oznaczone są symbolami: UK1 – tereny zabudowy usługowej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod usługi komercyjne takie jak: handlu o powierzchni sprzedaży poniżej 2000 m kw., gastronomii, turystyki, komunikacji, centra wystawiennicze, usługi finansowe, usługi hotelarskie, targowiska.

 

3. Oddanie gruntu nastąpi odpłatnie w postaci umowy najmu.                                                     
Stawka wywoławcza czynszu za najem gruntu pod urządzenie reklamowe za 1 m2 wynosi 27,00 zł +  należny podatek VAT x 100% i płatna jest miesięcznie, w terminie do końca ostatniego dnia każdego miesiąca danego roku kalendarzowego zgodnie z Zarządzeniem Nr SP.0050.2.115.2015 Prezydenta  Miasta  Ruda  Śląska z dnia 20.03.2015 roku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

4. Zmiana wysokości czynszu może nastąpić w oparciu o stawki określone w Zarządzeniu Prezydenta Miasta.

 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie   na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska na okres 3 tygodni, tj. od dnia 09.10.2017 r. do dnia 30.10.2017 r.  

Dodatkowych informacji udziela: Justyna Szybka - Bartniczak, tel. 32 / 244 -90- 00  w. 2260

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Najem nieruchomości przy ul. Czarnoleśnej (2359) - wywieszenie wykazu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Adam Knapik
Data na dokumencie:09.10.2017
Data publikacji:09.10.2017 13:41

Rejestr zmian dokumentu

pokaż