wersja do wydruku Bartosz Pilny 09.10.2017 13:43

Najem nieruchomości przy ul. gen.J.Hallera (2469) - wywieszenie wykazu

KGA.6871.1.212.2017

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO ODDANIA W NAJEM

Prezydent Miasta Ruda Śląska zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejący parking w rejonie ulicy Gen. Józefa Hallera.

 

1. Do oddania w najem z przeznaczeniem pod istniejący parking przeznaczona jest nieruchomość położona w Rudzie Śląskiej, stanowiąca własność Miasta Ruda Śląska, obejmująca część działki  o oznaczeniu geodezyjnym:

- 2469/54, o powierzchni całkowitej 4.1878 ha, zapisana w obrębie Nowy Bytom, na karcie mapy 1, dla której Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej prowadzi księgę wieczystą nr GL1S/00011310/4.

 

2. W obowiązującym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ruda Śląska przedmiotowa część działki oznaczona jest symbolem ZP1: tereny zieleni urządzonej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod parki, ogrody, zieleńce.

 

3.   Oddanie gruntu nastąpi odpłatnie w postaci umowy najmu.

Stawka czynszu z tytułu najmu gruntu zgodna jest z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Ruda Śląska nr SP.0050.2.472.2016 z dnia 21.10.2016  r. z późn. zmianami i  na cel pod parkingi pozostałe wynosi: 0,10 zł/m2 + należny podatek VAT.

 

4.  Zmiana wysokości czynszu może nastąpić w oparciu o stawki określone w Zarządzeniu Prezydenta Miasta.

 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie   na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska na okres 3 tygodni, tj. od dnia 09.10.2017 roku do dnia 30.10.2017r.

Dodatkowych informacji udziela: Justyna Szybka – Bartniczak  tel. 32. 244-90-00, wewn. 2260        

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Najem nieruchomości przy ul. gen.J.Hallera (2469) - wywieszenie wykazu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Adam Knapik
Data na dokumencie:09.10.2017
Data publikacji:09.10.2017 13:43

Rejestr zmian dokumentu

pokaż