wersja do wydruku Bartosz Pilny 09.10.2017 13:45

Dzierżawa nieruchomości przy ul. gen.J.Hallera (304) - wywieszenie wykazu

KGA.6871.1.212.2017

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ  

Prezydent Miasta Ruda Śląska zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 2147), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę na okres 3 lat z przeznaczeniem pod tereny zielone, w rejonie ulicy Gen. Józefa Hallera.

 

1. Do oddania w dzierżawę na okres 3 lat, z przeznaczeniem pod tereny zielone, przeznaczona jest nieruchomość położona w dzielnicy Nowy Bytom, stanowiąca własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Miasta Ruda Śląska, obejmująca:

- działkę nr 304, zapisaną w obrębie Ruda, na karcie mapy 6, w księdze wieczystej GL1S/00012696/0, o powierzchni całkowitej 3.3063 ha.

     

2. W obowiązującym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ruda Śląska przedmiotowa działka oznaczona jest symbolem ZI1: tereny zieleni izolacyjnej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zieleń wysoką.

 

3.  Oddanie gruntu nastąpi odpłatnie w postaci umowy dzierżawy.

Stawka czynszu z tytułu dzierżawy gruntu zgodna jest z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Ruda Śląska nr SP.0050.2.472.2016 z dnia 21.10.2016 r. i wynosi 0,30 zł zł/m2 + należny podatek VAT – stawka indywidualna, przy czym kwota czynszu z tyt. dzierżawy lub bezumownego korzystania z gruntu nie może być niższa niż 20 zł netto w stosunku miesięcznym.

        

4. Zmiana wysokości czynszu może nastąpić w oparciu o stawki określone w Zarządzeniu Prezydenta Miasta.

 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska na okres 3 tygodni, tj. od dnia 09.10.2017 roku do dnia 30.10.2017 roku

Dodatkowych informacji udziela: Justyna Szybka- Bartniczak, wewn. 2260.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dzierżawa nieruchomości przy ul. gen.J.Hallera (304) - wywieszenie wykazu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Adam Knapik
Data na dokumencie:09.10.2017
Data publikacji:09.10.2017 13:45

Rejestr zmian dokumentu

pokaż