wersja do wydruku Bartosz Pilny 09.10.2017 13:48

Najem nieruchomości przy ul. gen.J.Hallera (304) - wywieszenie wykazu

KGA.6871.1.212.2017

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO ODDANIA W NAJEM

 

Prezydent Miasta Ruda Śląska zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 2147), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem na okres 3 lat z przeznaczeniem pod drogi-dojścia, w rejonie ulicy Gen. Józefa Hallera.

 

1. Do oddania w najem na okres 3 lat, z przeznaczeniem pod drogi-dojścia, przeznaczona jest nieruchomość położona w dzielnicy Nowy Bytom, stanowiąca własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Miasta Ruda Śląska, obejmująca:

- działkę nr 304, zapisaną w obrębie Ruda, na karcie mapy 6, w księdze wieczystej GL1S/00012696/0, o powierzchni całkowitej 3.3063 ha.

     

2. W obowiązującym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ruda Śląska przedmiotowa działka oznaczona jest symbolem ZI1: tereny zieleni izolacyjnej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zieleń wysoką.

 

3.  Oddanie gruntu nastąpi odpłatnie w postaci umowy najmu.

Stawka czynszu z tytułu najmu gruntu zgodna jest z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Ruda Śląska nr SP.0050.2.472.2016 z dnia 21.10.2016 r. i na cel: grunt pod drogi, dojścia wynosi 1,00 zł/m2 + należny podatek VAT.

        

4. Zmiana wysokości czynszu może nastąpić w oparciu o stawki określone w Zarządzeniu Prezydenta Miasta.

 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska na okres 3 tygodni, tj. od dnia 09.10.2017 roku do dnia 30.10.2017 roku   

Dodatkowych informacji udziela: Justyna Szybka- Bartniczak, wewn. 2260.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Najem nieruchomości przy ul. gen.J.Hallera (304) - wywieszenie wykazu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Adam Knapik
Data na dokumencie:09.10.2017
Data publikacji:09.10.2017 13:48

Rejestr zmian dokumentu

pokaż