wersja do wydruku Bartosz Pilny 09.10.2017 13:49

Najem nieruchomości przy ul. P.Niedurnego (3560) - wywieszenie wykazu

KGA.6871.1.212.2017

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO ODDANIA W NAJEM

Prezydent Miasta Ruda Śląska zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 2147), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem na okres 3 lat z przeznaczeniem pod cele produkcyjno – składowo – magazynowe, w rejonie ulicy Piotra Niedurnego.

 

1. Do oddania w najem na okres 3 lat, z przeznaczeniem pod cele produkcyjno – składowo - magazynowe, przeznaczona jest nieruchomość położona w dzielnicy Nowy Bytom, stanowiąca własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Miasta Ruda Śląska, obejmująca:

        

- działkę nr 3560/2852, zapisaną w obrębie Nowy Bytom, na karcie mapy 1, w księdze wieczystej nr GL1S/00018535/6 , o powierzchni całkowitej 1601 m².

    

2. W obowiązującym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ruda Śląska przedmiotowa działka oznaczona jest symbolem P2: tereny obiektów produkcyjnych składów i magazynów z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę produkcyjną.

 

3.  Oddanie gruntu nastąpi odpłatnie w postaci umowy najmu.

     Stawka czynszu z tytułu najmu gruntu zgodna jest z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Ruda Śląska nr SP.0050.2.472.2016 z dnia 21.10.2016 r. z przeznaczeniem pod cele produkcyjno – składowo - magazynowe wynosi 0,70 zł/m2 + 23% należny podatek VAT i płatny jest miesięcznie, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca

 

4. Zmiana wysokości czynszu może nastąpić w oparciu o stawki określone w Zarządzeniu Prezydenta Miasta.

 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska na okres 3 tygodni, tj. od dnia 09.10.2017 roku do dnia 30.10.2017 roku

Dodatkowych informacji udziela: Justyna Szybka- Bartniczak, wewn. 2260.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Najem nieruchomości przy ul. P.Niedurnego (3560) - wywieszenie wykazu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Adam Knapik
Data na dokumencie:09.10.2017
Data publikacji:09.10.2017 13:49

Rejestr zmian dokumentu

pokaż