wersja do wydruku Bartosz Pilny 09.10.2017 13:53

Najem nieruchomości przy ul. Katowickiej oraz Otylii (11) - wywieszenie wykazu

KGA.6871.1.212.2017

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO ODDANIA W NAJEM

Prezydent Miasta Ruda Śląska zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejący garaż w rejonie ulic Katowickiej – Otylii.

 

1.   Do oddania w najem z przeznaczeniem pod istniejący garaż przeznaczona jest nieruchomość położona w Rudzie Śląskiej, stanowiąca własność Miasta Ruda Śląska, obejmująca część działki  o oznaczeniu geodezyjnym:

- 11, o powierzchni całkowitej 10519 m², zapisana w obrębie Bykowina, na karcie mapy 3, dla której Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej prowadzi księgę wieczystą nr GL1S/00019943/6.

 

2. W obowiązującym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ruda Śląska ww. część działki przeznaczona do oddania w dzierżawę oznaczona jest symbolem – ZN1 – tereny trwałych użytków zieleni z przeznaczeniem podstawowym pod tereny trwałych użytków zieleni, tereny łąk i pastwisk oraz PU3 - tereny produkcyjno - usługowe z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów w tym tereny wytwórczości, zakłady przemysłowe, centra technologiczne, budynki administracyjno- techniczne, składy, magazyny i hurtownie, urządzenia infrastruktury technicznej, urządzenia produkcji budowlanej.

 

3.  Oddanie gruntu nastąpi odpłatnie w postaci umowy najmu

Stawka czynszu za najem gruntu na cele garażowe zgodna jest z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Ruda Śląska nr SP.0050.2.472.2016 z dnia 21.10.2016  r. z późn. zmianami.

4.  Zmiana wysokości czynszu może nastąpić w oparciu o stawki określone w Zarządzeniu Prezydenta Miasta.

 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie   na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska na okres 3 tygodni, tj. od dnia 09.10.2017 roku do dnia 30.10.2017 roku

Dodatkowych informacji udziela: Justyna Szybka – Bartniczak  tel. 32-244-90-00, wewn. 2260

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Najem nieruchomości przy ul. Katowickiej oraz Otylii (11) - wywieszenie wykazu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Adam Knapik
Data na dokumencie:09.10.2017
Data publikacji:09.10.2017 13:53

Rejestr zmian dokumentu

pokaż