wersja do wydruku Bartosz Pilny 09.10.2017 13:58

Dzierżawa nieruchomości przy ul. Kokota (3645) - wywieszenie wykazu

AGA.6845.8.18.2011

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Prezydent Miasta Ruda Śląska zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późniejszymi zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę w celu korzystania przez dzierżawcę z istniejących upraw rolnych w rejonie ulicy Kokota

1. Do oddania w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejące uprawy rolne przeznaczona jest nieruchomość własności Miasta Ruda Śląska: obejmująca część działek o oznaczeniu geodezyjnym: 5.4-3678/266, zapisana na karcie mapy 4, obręb Bielszowice, całkowitej powierzchni 22984 m2 oraz księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr GL1S/00029476/4, 5.4-3680/264, zapisana na karcie mapy 4, obręb Bielszowice, całkowitej powierzchni 4040 m2 oraz księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr GL1S/00020419/4.

5.4-3645/260, zapisana na karcie mapy 4, obręb Bielszowice, całkowitej powierzchni 499 m2 oraz księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr GL1S/00006865/1.

2. W obowiązującym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ruda Śląska przedmiotowa część działki oznaczona jest symbolem: ZP1 – tereny zieleni urządzonej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod parki, ogrody, zieleńce.

3. Oddanie gruntu nastąpi odpłatnie w postaci umowy dzierżawy. Stawka czynszu za dzierżawę gruntu na cele rolne za 1 m2 do pow. 5000 m2 wynosi 0,02 zł/m2, od 5000 m2 do 10000 m2 wynosi 0,01 m2, powyżej 10000 m2 wynosi 0,01 zł x 20% i płatny jest rocznie, jednorazowo, każdego roku z góry, w terminie do dnia 15 lutego. Zgodnie z Zarządzeniem nr SP.0050.2.472.2016 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 21.10.2016 r.

4. Zmiana wysokości czynszu może nastąpić w oparciu o stawki określone w Zarządzeniu Prezydenta Miasta.

 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości  poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska na okres 3 tygodni tj. od dnia 09.10.2017 r. do dnia 30.10.2017 r.

Dodatkowych informacji udziela Bogdan Goleśny tel. 32 244 90 00 w. 2381.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dzierżawa nieruchomości przy ul. Kokota (3645) - wywieszenie wykazu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Adam Knapik
Data na dokumencie:06.10.2017
Data publikacji:09.10.2017 13:58

Rejestr zmian dokumentu

pokaż