wersja do wydruku Bartosz Pilny 09.10.2017 14:03

Dzierżawa nieruchomości przy ul. Górnej (4061) - wywieszenie wykazu

KGA.6845.8.2.2017

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Prezydent Miasta Ruda Śląska zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późniejszymi zmianami), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod ogródek przydomowy w rejonie ulicy Górnej.

1. Do oddania w dzierżawę z przeznaczeniem pod ogródek przydomowy przeznaczona jest nieruchomość położona w dzielnicy Bielszowice stanowiąca własność Gminy Miasta Ruda Śląska, obejmująca: część działki o nr 5.3-4061/305 zapisanej w obrębie Bielszowice na karcie mapy nr 3, w Księdze Wieczystej GL1S/00012559/8, o powierzchni całkowitej 13505 m2.

2. W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Ruda Śląska ww. część nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy oznaczona jest symbolem: MNU1 – tereny zabudowy mieszkaniowo usługowej z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną oraz nieuciążliwą funkcję usługową, w tym rzemiosła.

3. Oddanie gruntu nastąpi odpłatnie w postaci umowy dzierżawy. Stawka czynszu za dzierżawę gruntu wynosi: 0,50 zł/m2 – zgodnie z Zarządzeniem nr SP.0050.2.472.2016 Prezydenta  Miasta Ruda Śląska z dnia 21.10.2016 r. z późniejszymi zmianami, płatna jest rocznie, jednorazowo, każdego roku z góry, w terminie do dnia 15 lutego.

4. Zmiana wysokości czynszu może nastąpić w oparciu o stawki określone w Zarządzeniu Prezydenta Miasta.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości  poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska na okres 3 tygodni tj. od dnia 09.10.2017 r. do dnia 30.10.2017 r.

Dodatkowych informacji udziela Bogdan Goleśny tel. 32 244 90 00 w. 2381.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dzierżawa nieruchomości przy ul. Górnej (4061) - wywieszenie wykazu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Adam Knapik
Data na dokumencie:06.10.2017
Data publikacji:09.10.2017 14:03

Rejestr zmian dokumentu

pokaż