wersja do wydruku Bartosz Pilny 09.10.2017 14:13

Dzierżawa nieruchomości przy ul. Pawłowskiej oraz Kingi (3252) - wywieszenie wykazu

AGA.6845.8.8.2011

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Prezydent Miasta Ruda Śląska zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późniejszymi zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę w celu korzystania przez dzierżawcę z istniejących upraw rolnych w rejonie ulicy Pawłowskiej – Kingi.

1. Do oddania w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejące uprawy rolne przeznaczona jest nieruchomość własności Miasta Ruda Śląska: obejmująca część działek o oznaczeniu geodezyjnym: 5.1-3252/182, zapisana na karcie mapy 1, obręb Bielszowice, całkowitej powierzchni 46518 m2 oraz księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr GL1S/00021687/0, 5.1-3192/182, zapisana na karcie mapy 1, obręb Bielszowice, całkowitej powierzchni 110292 m2 oraz księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr GL1S/00021687/0, 5.1-3307/194, zapisana na karcie mapy 1, obręb Bielszowice, całkowitej powierzchni 82626 m2 oraz księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr GL1S/00021687/0.

2. W obowiązującym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ruda Śląska przedmiotowa część działki oznaczona jest symbolem: ZP2 – tereny zieleni urządzonej, ZI1- z podstawowym przeznaczeniem pod zieleń wysoką.

3. Oddanie gruntu nastąpi odpłatnie w postaci umowy dzierżawy. Stawka czynszu za dzierżawę gruntu na cele rolne za 1 m2 do pow. 5000 m2 wynosi 0,02 zł/m2, od 5000 m2 do 10000 m2 wynosi 0,01 m2, powyżej 10000 m2 wynosi 0,01 zł x 20% i płatny jest rocznie, jednorazowo, każdego roku z góry, w terminie do dnia 15 lutego. Zgodnie z Zarządzeniem nr SP.0050.2.472.2016 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 21.10.2016 r.

4. Zmiana wysokości czynszu może nastąpić w oparciu o stawki określone w Zarządzeniu Prezydenta Miasta.

 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości  poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska na okres 3 tygodni tj. od dnia 09.10.2017 r. do dnia 30.10.2017 r.

Dodatkowych informacji udziela Bogdan Goleśny tel. 32 244 90 00 w. 2381.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dzierżawa nieruchomości przy ul. Pawłowskiej oraz Kingi (3252) - wywieszenie wykazu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Adam Knapik
Data na dokumencie:06.10.2017
Data publikacji:09.10.2017 14:13

Rejestr zmian dokumentu

pokaż