wersja do wydruku Bartosz Pilny 09.10.2017 14:15

Najem nieruchomości przy ul. Barbary (1567) - wywieszenie wykazu

KGA.6871.1.127.2017

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO ODDANIA W NAJEM

Prezydent Miasta Ruda Śląska zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z  2016 r. poz. 2147 z późn.zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod nową wieżę/maszt telefonii komórkowej w rejonie ulicy: Barbary.

1. Do oddania w najem z przeznaczeniem pod nową wieżę/maszt telefonii komórkowej przeznaczona jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Miasta Ruda Śląska o oznaczeniu geodezyjnym: 9.4-1567/72, zapisana na karcie mapy 4, obręb Kochłowice, całkowitej powierzchni 59345 m2 oraz księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr GL1S/00012839/5.

2. W obowiązującym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ruda Śląska przedmiotowa część działki oznaczona jest symbolem: NO1 – tereny oczyszczalni ścieków z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod urządzenia oczyszczalni ścieków.

3. Oddanie gruntu nastąpi odpłatnie. Stawka czynszu z tytułu najmu gruntu z przeznaczeniem pod urządzenia telekomunikacyjne wynosi 1,20 zł/m2 + należny podatek VAT, płatna jest miesięcznie, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Ruda Śląska nr SP.0050.2.472.2016 z dnia 21.10.2016 r. z późn. zm.

4. Zmiana wysokości czynszu może nastąpić w oparciu o stawki określone w Zarządzeniu Prezydenta Miasta.

 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości  poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska na okres 3 tygodni tj. od dnia 09.10.2017 r. do dnia 30.10.2017 r.

Dodatkowych informacji udziela: Bogdan Goleśny tel.: 32 244 90 00, wew. 2381.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Najem nieruchomości przy ul. Barbary (1567) - wywieszenie wykazu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Adam Knapik
Data na dokumencie:06.10.2017
Data publikacji:09.10.2017 14:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż