wersja do wydruku Bartosz Pilny 10.10.2017 13:17

Dzierżawa nieruchomości przy ul. Jana III Sobieskiego (559) - wywieszenie wykazu

AGA.6845.11.44.2014

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Prezydent Miasta  Ruda Śląska zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z  2016 r., poz. 2147 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz

nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem na cele rolnicze w rej. ul. Jana III Sobieskiego.

 

1. Do oddania w dzierżawę z przeznaczeniem na cele rolnicze przeznaczona jest nieruchomość położona w dzielnicy Ruda, stanowiąca własność Gminy Miasta Ruda Śląska, obejmująca działkę oznaczoną numerem geodezyjnym:

- cz. 559/24, obręb Ruda, k.m. 10, zapisana w księdze wieczystej GL1S/00031164/1, o powierzchni całkowitej 36 423 m².

 

2. W obowiązującym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ruda Śląska część działki przeznaczona do oddania w dzierżawę oznaczona jest symbolami:

R1 - tereny rolnicze z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod uprawy polowe, działalność ogrodniczą i sadowniczą,

MM2 - tereny zabudowy mieszkaniowej o zróżnicowanych parametrach z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną,

MM5 - tereny z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i/lub jednorodzinną, dojazdy, zieleń urządzoną.

 

3. Oddanie gruntu nastąpi odpłatnie w postaci umowy dzierżawy. Stawka roczna czynszu  za 1 m²  gruntu na cele rolnicze wynosi od 1-5000 m² - 0,02 zł/m², powyżej 5000-10000 m² - 0,01 zł/m², powyżej 10000 m² - 0,01 zł/m² x 20%, płatne rocznie, jednorazowo do 15 lutego danego roku kalendarzowego, zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem Prezydenta Miasta.

 

4. Zmiana wysokości czynszu może nastąpić w oparciu o stawki określone w Zarządzeniu Prezydenta  Miasta.

 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości  poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska na okres 3 tygodni tj. od dnia 10.10.2017 r. do dnia 31.10.2017 r.

Dodatkowych informacji udziela: Emilia Taranek, tel. 32 244 90 00 wew. 2261

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dzierżawa nieruchomości przy ul. Jana III Sobieskiego (559) - wywieszenie wykazu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Adam Knapik
Data na dokumencie:10.10.2017
Data publikacji:10.10.2017 13:17

Rejestr zmian dokumentu

pokaż