Konsultacje w spr. zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków objętych ochroną konserwatorską, w których wykonano remont całej elewacji

SP.0711.53.2017

Ogłoszenie

o rozpoczęciu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.)

Przedmiot konsultacji:

zwolnienie od podatku od nieruchomości budynków objętych ochroną konserwatorską, w których wykonano remont całej elewacji

Termin trwania:

od dnia 12 października 2017 r. do dnia 18 października 2017 r.

Zakres konsultacji:

projekt uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków objętych ochroną konserwatorską, w których wykonano remont całej elewacji, w zakresie statutowej działalności organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mających siedzibę i działających na terenie miasta Ruda Śląska

Sposób zgłaszania opinii:

opinie dotyczące konsultowanego projektu uchwały powinny być zgłaszane pisemnie na formularzu przesłanym na adres: Urząd Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska lub adres korespondencji elektronicznej: prezydent@ruda-sl.pl

Wyniki konsultacji:

protokół z konsultacji

 

Dodatkowych informacji udziela:

Agnieszka Osiewalska-Belok - tel. 322-449-000 do 010 wew.1371

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Konsultacje w spr. zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków objętych ochroną konserwatorską, w których wykonano remont całej elewacji
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Agnieszka Osiewalska-Belok
Informację wytworzył:Krzysztof Mejer
Data na dokumencie:11.10.2017
Data publikacji:11.10.2017 14:07