wersja do wydruku Bartosz Pilny 11.01.2018 12:23

Informacja w spr. „Ekologiczne Centrum Odzysku Energii (ECOE) w Rudzie Śląskiej (Zakład Zagospodarowania Odpadów)”

KO.6220.1.33.2016

Informacja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach o wydaniu decyzji Nr SKO/OŚ/428/272/9618/17/RN z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchylenia w całości zaskarżonej decyzji Zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 4/2017 znak KO.6220.1.33.2016 z dnia 15 maja 2017 r. w przedmiocie określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Ekologiczne Centrum Odzysku Energii (ECOE) w Rudzie Śląskiej (Zakład Zagospodarowania Odpadów)”,zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej w rejonie DTŚ i ul. Zabrzańskiej (działki nr 217/21, 218/21, 248/21, 279, 280, 281 i 287), i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

---------------------------------

Informacja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach o wydaniu postanowienia Nr SKO – OŚ - 428/687/9618/17/RN z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania Pana Franciszka Śliwki od decyzji Zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 4/2017 znak KO.6220.1.33.2016 z dnia 15 maja 2017 r. w przedmiocie określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Ekologiczne Centrum Odzysku Energii (ECOE) w Rudzie Śląskiej (Zakład Zagospodarowania Odpadów)”,zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej w rejonie DTŚ  i ul. Zabrzańskiej (działki nr 217/21, 218/21, 248/21, 279, 280, 281 i 287),  i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

---------------------------------

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach Nr SKO-OŚ-428/272/9618/17/RN z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchylenia w całości zaskarżonej decyzji Zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr 4/2017 znak KO.6220.1.33.2016 z dnia 15 maja 2017 r. w przedmiocie określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Ekologiczne Centrum Odzysku Energii (ECOE) w Rudzie Śląskiej (Zakład Zagospodarowania Odpadów)”,zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej w rejonie DTŚ i ul. Zabrzańskiej (działki nr 217/21, 218/21, 248/21, 279, 280, 281 i 287),  i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Dodatkowych informacji udziela:
Leokadia Masłowska tel. 32-244-90-63 lub 32-244-90-00 do 10  wew. 4030

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja w spr. „Ekologiczne Centrum Odzysku Energii (ECOE) w Rudzie Śląskiej (Zakład Zagospodarowania Odpadów)”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Ewa Wyciślik
Data na dokumencie:29.12.2017
Data publikacji:11.01.2018 12:23