Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.12.2009 09:11 KKS.7624-29/09 Decyzja w spr. „Rewitalizacja Parku Dworskiego w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu przy ul. Parkowej na cele rekreacyjno - gospodarcze”
23.12.2009 09:00 KKS.7624-29/09 Obwieszczenie w sprawie: „Rewitalizacja Parku Dworskiego w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu przy ul. Parkowej na cele rekreacyjno - gospodarcze”
15.12.2009 13:41 KKS.7624-53/08 Decyzja w spr. „Budowa Centrum Logistycznego w rejonie ul. Kalinowej i ul. Oświęcimskiej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach”.
15.12.2009 09:59 KKS.7624-40/09 Postanowienie w spr. „Przebudowa Placu Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu”.
15.12.2009 09:51 KKS.7624-40/09 Postanowienie w spr. „Przebudowa Placu Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu”.
04.12.2009 10:01 KKS.7624-27/09 Decyzja w spr. „Rekultywacja i zagospodarowanie terenu hałdy pocynkowej w rejonie ulicy Piotra Niedurnego w Rudzie Śląskiej”.
27.11.2009 09:52 KKS.6210-41/09 Wszczęcie postępowania: "Wykonanie urządzenia wodnego – wylotu do potoku Matownik (Malownik) z przelewu burzowego na kanalizacji ogólnospławnej w Katowicach – Kostuchnie".
24.11.2009 12:06 KKS.6210-39/09 Wszczęcie postępowania: "Udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie pod dnem nw. rowów projektowaną siecią kanalizacji sanitarnej w Katowicach – Zarzeczu (...)".
17.11.2009 09:08 KKS.7624-29/09 Obwieszczenie w sprawie: „Rewitalizacja Parku Dworskiego w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu przy ul. Parkowej na cele rekreacyjno - gospodarcze”.
17.11.2009 09:05 KKS.7624-29/09 Decyzja w sprawie: „Rewitalizacja Parku Dworskiego w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu przy ul. Parkowej na cele rekreacyjno - gospodarcze”.
16.11.2009 14:01 KKS.6210-36/09 Wszczęcie postępowania: "Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rzeki Rawy".
12.11.2009 14:20 KKS.7624-40/09 Wszczęcie postępowania: „Przebudowa Placu Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu”
10.11.2009 12:06 KKS.6210-35/09 Wszczęcie postępowania: udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w postaci skrzynek rozsączających WAVIN „Azura” oraz na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi
04.11.2009 12:05 KKS.7624-26/09 Decyzja w spr. „Przebudowa sieci kanalizacyjnej KWK „Halemba-Wirek” – przekazanie ścieków do oczyszczalni „Halemba Centrum” dla Oddziału KWK „Halemba-Wirek” Ruch „Halemba”.
03.11.2009 09:58 KKS.7624-18/09 Decyzja w spr: „Budowa powierzchniowej stacji odmetanowania wraz z infrastrukturą dla Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK „Halemba-Wirek”.
26.10.2009 14:33 KKS.7624-24/09 Decyzja w spr: „SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Ruda Śląska”.
26.10.2009 14:25 KKS.7624-24/09 Decyzja w spr: „SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Ruda Śląska”.
22.10.2009 12:40 KKS.6210-34/09 Wszczęcie postępowania: "Wykonanie na lewym brzegu rzeki Kłodnicy w km 65+554 wylotu o Ф 250 mm oraz na odprowadzanie ww. wylotem oczyszczonych wód opadowych pochodzących z powierzchni (...).
22.10.2009 12:36 KKS.6210-31/09 Wszczęcie postępowania: "Odprowadzanie wód opadowych do rowu R-9 poprzez istniejący wylot Dn600 i system kanalizacji Dn300-600 w ulicy Grzybowej w Rudzie Śląskiej".
06.10.2009 15:47 KKS.7624-29/09 Wszczęcie postępowania: „Rewitalizacja Parku Dworskiego w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu przy ul. Parkowej na cele rekreacyjno - gospodarcze”.
01.10.2009 10:05 KKS.6210-29/09 Wszczęcie postępowania:udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność PWiK Sp. z o.o. ścieków przemysłowych (...).
01.10.2009 09:47 KKS.6210-28/09 Wszczęcie postępowania:udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność PWiK Sp. z o.o. ścieków przemysłowych (...).
25.09.2009 11:55 KKS.6210-30/09 Wszczęcie postępowania: wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia brzegowo – drenażowego w km 69+436 rzeki Kłodnicy, zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej na działkach (...).
22.09.2009 13:30 KKS.7624-11/09 Decyzja w spr. „Trasy rowerowe na terenie miasta Ruda Śląska (...)".
17.09.2009 14:10 KKS.7624-24/09 Decyzja w spr. ”SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Ruda Śląska".
16.09.2009 11:29 KKS.7624-2/07 Decyzja umarzająca w spr. „Rozbudowa istniejącej i działającej stacji bazowej telefonii komórkowej nr 2184 – KG01 „OSAWAR” na dachu istniejącego budynku w Rudzie Śląskiej – Halembie (...).
07.09.2009 15:25 KKS.6210-27/09 Informacja w spr. „Sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej w zlewni oczyszczalni Podlesie w Katowicach – Faza I Master planu – Podlesie”
02.09.2009 13:18 KKS.7624-24/09 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla „SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Ruda Śląska”, obejmującego (...)".
24.08.2009 13:46 KKS.6210-26/09 Wszczęcie postępowania:Udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do kanalizacji (...)
10.08.2009 15:18 KKS.7624-12/09 Decyzja w spr. „Salon samochodowy Mercedes-Benz, Chrysler, Jeep, Dodge z zapleczem serwisowym samochodów osobowych i ciężarowych oraz myjnią i stacją kontroli pojazdów w Rudzie Śląskiej (...)".

1 2 3 następna