Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.11.2012 15:37 EK.524.2.68.2012 Oferta realizacji zadania publicznego: "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu"
16.11.2012 12:49 EK.524.2.69.2012 Oferta realizacji zadania publicznego: "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu"
10.10.2012 15:40 EK.524.2.66.2012 Oferta realizacji zadania publicznego: "Mikołaj na lodzie 2012".
10.10.2012 15:34 EK.524.2.67.2012 Oferta realizacji zadania publicznego: "Dofinansowanie udziału Drużyny Ratowniczej OM WOPR Ruda Śląska w dwóch edycjach Grand Prix Polski w Ratownictwie Wodnym".
25.09.2012 15:38 EZ.1431.31.2012 Oferta realizacji zadania publicznego: "Poradnictwo obywatelskie na rzecz mieszkańców Rudy Śląskiej zagrożonych wykluczeniem społecznym".
25.09.2012 13:39 EK.524.2.65.2012 Oferta realizacji zadania publicznego: "Zorganizowanie pokazu Drużyny Ratowniczej OM WOPR Ruda Śląska."
25.09.2012 13:33 EK.524.3.4.2012 Oferta realizacji zadania publicznego: "Ogólnopolski drużynowy turniej sztuk walki League of Warriors Kempo Tai Jutsu."
25.09.2012 13:21 EK.524.3.3.2012 Oferta realizacji zadania publicznego: "Kino Patria. Kino z historią. Kino współczesności."
03.09.2012 14:52 EKS.524.4 Wynik konkursu: "Poprawa warunków uprawiania sportu zorganizowanego i uczestnictwo w współzawodnictwie sportowym na najwyższym poziomie".
13.08.2012 15:58 EZ.1431.29.2012 Wyniki konkursu: „Programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i młodzieży”
03.08.2012 12:10 EKS.524.2 Ogłoszenie konkursu: „Poprawa warunków uprawiania sportu zorganizowanego i uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym na najwyższym poziomie”.
24.07.2012 14:28 EK.524.3.2.2012 Oferta realizacji zadania publicznego pn. Wycieczki krajoznawczo – turystyczne połączone ze spotkaniami integracyjnymi seniorów przykładem ciekawego i wartościowego sposobu spędzenia czasu wolnego(..)
24.07.2012 14:20 EK.524.4.1.2012 Oferta realizacji zadania publicznego pn. Jubileuszowy XX Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej „CMOG SONG”.
24.07.2012 12:18 EK.524.3.1.2012 Oferta realizacji zadania publicznego pn. II Ogólnopolski Turniej Tańca Gwiazda 2012.
10.07.2012 09:49 EK.524.2.64.2012 Oferta realizacji zadania publicznego "Udział w Mistrzostwach Świata w Wędkarstwie Spławikowym".
29.06.2012 10:03 EZ.1431.26.2012 Ogłoszenie konkursu: Programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i młodzieży.
01.06.2012 08:49 EKS.524.5.2012 Oferta realizacji zadania publicznego - VII Dzień Twórczości Celtyckiej 2012.
31.05.2012 17:45 EZ. 1431.23.2012 Wyniki konkursu: „Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży – Wakacje z profilaktyką”
31.05.2012 09:38 EZ. 1431.24.2012 Wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki alkoholowej pod nazwą „Dni Profilaktyki”
14.05.2012 15:30 EZ. 1431.21.2012 Wynik konkursu: „Program psychoedukacyjny dla osób uzależnionych z deficytami poznawczymi i zagrożonych marginalizacją społeczną”
14.05.2012 15:24 EKS.524.2.62.2012 Oferta realizacji zadania publicznego „Wyjazd na turniej piłki siatkowej do Levic”.
30.04.2012 15:26 EZ. 1431.20.2012 Ogłoszenie konkursu: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
26.04.2012 18:02 EZ.1431.19.2012 Ogłoszenie konkursu: „Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży – Wakacje z profilaktyką”.
25.04.2012 14:54 EZ.1431.18.2012 Odwołanie konkursu: „Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży – Wakacje z profilaktyką”.
13.04.2012 14:49 EZ.1431.15.2012 Ogłoszenie konkursu: „Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży – Wakacje z profilaktyką”.
11.04.2012 11:18 EZ.1431.11.2012 Wynik konkursu „Weekend z rodziną. Imprezy rodzinne, zawody, konkursy”.
05.04.2012 15:20 EZ.1431.13.2012 Wynik konkursu „Upowszechnianie idei wolontariatu oraz aktywizacja środowiska lokalnego wokół działalności wolontarystycznej na terenie Rudy Śląskiej”
05.04.2012 15:18 EZ.1431.12.2012 Wynik konkursu „Spotkania integracyjne środowiska emerytów i rencistów”.
21.03.2012 15:06 EZ.1431.9.2012 Wynik konkursu „Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży”.
21.03.2012 13:48 EZ.1431.8.2012 Wynik konkursu „Integrowanie mniejszości narodowych, szczególnie mniejszości romskiej ze społecznością lokalną”.

1 2 3 następna