Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.12.2012 11:30 KKS. 6341.50.2012 Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie studni chłonnych odprowadzających wody opadowe z dachu projektowanego budynku mieszkalnego (...)
20.12.2012 15:38 KKS. 6341.53.2012 Wszczęcie postępowania w spr. „Rekultywacja terenów w rejonie rzeki Bytomki na obszarze gminy Zabrze”.
13.12.2012 10:56 KKS. 6341.42.2012 Wszczęcie postępowania w spr. „Budowa drogi i infrastruktury technicznej w rejonie ośrodka rekreacyjno - wypoczynkowego Bugla w Katowicach”.
12.12.2012 15:15 KKS.6220.1.57.2012 Informacja w spr. „Rozbudowa kanalizacji deszczowej odwadniającej teren w rejonie ul. Zabrzańskiej i Kokotek”.
12.12.2012 15:09 KKS. 6341.44.2012 Wszczęcie postępowania w spr. przebudowę rowu w zakresie jego zarurowania na terenie działki nr 3993/324 zlokalizowanej w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Piernikarczyka 15.
05.12.2012 10:20 KKS.6341.32.2012 Wszczęcie postępowania w spr. wprowadzenia ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, przez „AUTO – BUD” Sp. z o.o. w związku z działalnością (...)
23.11.2012 13:23 KKS.6220.1.42.2012 Obwieszczenie w spr. „Budowa instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów w procesie stabilizacji wraz z towarzyszącą infrastrukturą”, zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej – Rudzie w rejonie (...)
23.11.2012 13:16 KKS.6220.1.42.2012 Zawiadomienie w spr. „Budowa instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów w procesie stabilizacji wraz z towarzyszącą infrastrukturą”.
20.11.2012 14:41 KKS.6220.1.59.2012 Wszczęcie postępowania w spr. „Modernizacja trasy tramwajowej linii nr 9 w ciągu ul. Piotra Niedurnego na odcinku od ul. Hutniczej do ul. Grochowskiej w Rudzie Śląskiej”.
09.11.2012 11:19 KKS.6220.1.41.2012 Decyzja w spr. „Stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, punkt zbierania złomu oraz instalacja do pirolizy opon samochodowych”, zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej - Chebziu, (...)
08.11.2012 17:38 KKS.6220.1.53.2012 Decyzja w spr. „Budowa warsztatu mechaniki pojazdowej z zapleczem socjalnym – dwa stanowiska naprawcze”, zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej – Wirku przy ulicy Spokojnej 1.
07.11.2012 09:48 KKS.6341.41.2012 Informacja w spr. (...) ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z terenu LEIBER Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej – Rudzie przy (...)
02.11.2012 14:04 KKS. 6341.39.2012 Informacja w spr. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu w zakresie jego zarurowania i wykonania wylotu oraz na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ww. rowu w ramach (...)
30.10.2012 14:29 KKS.6220.1.50.2012 Informacja w spr. „Przebudowy istniejącej linii 110 kV relacji Wirek – Halemba / Odczep do Radoszowy w odcinkach pomiędzy słupami nr 13/2 – 13/5A, 13/8A – do bramki SE Radoszowy”, (...)".
24.10.2012 15:16 KKS. 6341.36.2012 Informacja w spr. przebudowy rowu w zakresie jego zarurowania i wykonania wylotu oraz na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ww. rowu w ramach projektu kanalizacji deszczowej (...)
11.10.2012 16:21 KKS. 6341.34.2012 Informacja w spr. wykonania wylotu oraz na odprowadzanie oczyszczonych ścieków do rowu zlokalizowanego na działce nr 706/101 w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach przy ulicy Bałtyckiej.
24.09.2012 09:54 KKS.6220.1.33.2012 Decyzja w spr. „Skup surowców wtórnych – metale kolorowe” zlokalizowanego w Rudzie Śląskiej – Wirku przy ul. 1 Maja 264, na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 2404/125.
11.09.2012 15:03 KKS.6341.30.2012 Wszczęcie postępowania w spr. „udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków z przelewu burzowego komunalnej kanalizacji ogólnospławnej poprzez wylot brzegowy WCHR1 do potoku (...)".
11.09.2012 14:59 KKS.6341.28.2012 Wszczęcie postępowania w spr. „Projekt budowlano – wykonawczy na budowę przepompowni z rurociągiem tłocznym oraz zbiornikiem wyrównawczym w rejonie ulicy Ligockiej przy ujściu potoku Jamna do (...)".
06.09.2012 09:20 KKS.6220.1.47.2012 Informacja w spr. „Modernizacja sieci cieplnej w/p od komory MW3 przy ul. Czarnoleśnej do podłączenia z siecią napowietrzną przy ogródkach działkowych w Rudzie Śląskiej”.
03.09.2012 10:54 KKS.6220.1.26.2012 Informacja w spr. „Przebudowa gazociągu DN 500 CN 1,6 MPa relacji Szobiszowice-Szopienice, odcinek w Rudzie Śląskiej za ul. Gen. Hallera w kierunku Huty „Pokój” S.A.”.
28.08.2012 08:27 KKS.6223.1.2012 Zmiana decyzji w spr. pozwolenia zintegrowanego dla instalacji służącej do produkcji ciepła i energii elektrycznej, zlokalizowanej w Elektrociepłowni „Mikołaj” w Rudzie Śląskiej – Rudzie przy (...)
20.08.2012 10:45 KKS.6341.25.2012 Wszczęcie postępowania w spr. wprowadzania ścieków przemysłowych zwierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z terenu Lambertz Polonia Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej
31.07.2012 11:36 KKS.6341.20.2012 Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych z kanalizacji deszczowej Centrum Handlowo Usługowego „Tesco” (...)
27.07.2012 10:44 KKS.6341.23.2012 Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do Rowu Rudzkiego II oraz na odprowadzenie wód opadowych (...)
25.07.2012 12:38 KKS. 6341.27.2012 Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie wodociągiem DN630 mm w rurze ochronnej DN800 mm PE cieku Czarniawka w km 10+134 (...)
24.07.2012 09:21 KKS. 6341.26.2012 Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych stanowiących mieszaninę ścieków bytowych i deszczowych, z terenu bazy(..)
18.07.2012 13:15 KKS.6220.1.22.2012 Informacja w spr. „Budowa wodociągu DN 630 mm PE w ramach zadania pn. ”Modernizacja metodą bezwykopową wodociągu DN 1000 Czarny Las – Bytom”
03.07.2012 15:47 KKS.6223.1.2012 Informacja w spr. pozwolenia zintegrowanego dla instalacji służącej do produkcji ciepła i energii elektrycznej, zlokalizowanej w Elektrociepłowni „Mikołaj” przy ulicy Szyb Walenty 32 w Rudzie Śląskiej
29.06.2012 10:22 KKS.6220.1.20.2012 Decyzja w spr. „Punkt zbierania i czasowego magazynowania surowców wtórnych”.

1 2 3 następna