Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.01.2018 15:47 EZ.524.1.5.2018 Konkurs w spr. „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych”
16.01.2018 15:45 Konkurs w spr. „Przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego i marginalizacji społecznej dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych (w tym pełnoletnich)”
16.01.2018 15:44 Konkurs w spr. „Upowszechnianie idei wolontariatu oraz aktywizacja środowiska lokalnego wokół działalności wolontarystycznej na terenie Rudy Śląskiej"
16.01.2018 15:43 Konkurs w spr. „Prowadzenie punktu pomocy rzeczowej dla mieszkańców Rudy Śląskiej”
16.01.2018 15:42 Konkurs w spr. „Dzień Kombatanta, spotkania integracyjne środowiska kombatantów i rodzin katyńskich"
16.01.2018 15:41 Konkurs w spr. „Aktywizacja osób starszych"
16.01.2018 15:37 Konkurs w spr. „Rehabilitacja chorych na stwardnienie rozsiane"
16.01.2018 15:37 Konkurs w spr. „Profilaktyka nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży"
16.01.2018 15:35 Konkurs w spr. „Wspieranie działań w zakresie honorowego oddawania krwi wśród mieszkańców miasta Ruda Śląska"
16.01.2018 15:34 Konkurs w spr. „Rehabilitacja niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo mieszkańców miasta Ruda Śląska"
16.01.2018 15:33 Konkurs w spr. „Rehabilitacja osób słabowidzących i niewidomych dorosłych oraz dzieci"
16.01.2018 15:31 Konkurs w spr. „Profilaktyka cukrzycy"
16.01.2018 15:29 Konkurs w spr. „Wspieranie chorych po przebytej chorobie nowotworowej i ich rodzin oraz profilaktyka chorób nowotworowych”
06.12.2017 12:43 EZ.1431.41.2017 Konkurs w spr. „Organizacja wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży – ferie z profilaktyką”
22.11.2017 11:10 ZOP.0901.418.2017.BM Konkurs w spr. "Prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej"
22.11.2017 11:07 ZOP.0901.419.2017.BM Konkurs w spr. "Zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom z terenu Miasta Ruda Śląska, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić"
22.11.2017 11:03 ZOP.0901.421.2017.BM Konkurs w spr. "Udzielanie schronienia bezdomnym kobietom z terenu Miasta Ruda Śląska w formie schroniska dla osób bezdomnych"
22.11.2017 11:00 ZOP.0901.423.2017.BM Konkurs w spr. "Udzielanie schronienia bezdomnym mężczyznom (w tym niepełnosprawnym) z terenu Miasta Ruda Śląska w formie schroniska dla osób bezdomnych"
22.11.2017 10:54 ZOP.0901.425.2017.BM Konkurs w spr. "Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania"
22.11.2017 10:37 EZ.8141.2.4.2017 Konkurs w spr. "Działalność Klubów Młodzieżowych"
22.11.2017 10:33 EZ.8141.2.4.2017 Konkurs w spr. "Pomoc ludziom uzależnionym i ich rodzinom"
21.11.2017 13:34 EK.524.1.2017 Konkurs w spr. "Prowadzenie działalności kulturalnej w roku 2018 w lokalu przy ul. Oświęcimskiej 87 w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach"
20.11.2017 14:36 EK.524.2.2017 Konkurs w spr. "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Rudzie Śląskiej w roku 2018 poprzez uczestnictwo w zorganizowanych formach szkolenia i współzawodnictwa sportowego"
26.10.2017 09:18 EZ.8122.1.2017 Konkurs w spr. "Nieodpłatna pomoc prawna"