Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.09.2018 09:54 KGN.6871.1.000063.2018 Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat dwóch nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy Wireckiej (...)
21.09.2018 10:33 KGN.6871.1.000052.2018 Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat dwóch nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Piernikarczyka
21.09.2018 10:22 KGR.6840.7.1.2018 Wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Mierosławskiego, która zostanie sprzedana, w drodze bezprzetargowej, na rzecz jej użytkowników wieczystych
20.09.2018 17:34 KGN.6871.1.68.2017 Ogłoszenie o ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach w rejonie ulicy Do Dworca
19.09.2018 16:49 KGR.6840.7.20.2018 Wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Grobla Kolejowa 22, która zostanie sprzedana, w drodze bezprzetargowej
19.09.2018 10:50 KGN.6871.1.000060.2018 Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat dwóch nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy Wireckiej
19.09.2018 10:42 KGN.6871.1.77.2017 Ogłoszenie o trzecim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach w rejonie ulicy Edmunda Kokota.
19.09.2018 10:37 KGN.6871.1.000027.2018 Wykaz zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Halembie przy ulicy Młyńskiej, stanowiące całość gospodarczą działki nr 3262/87, 3266/87, 3267/87, która zostanie sprzedana w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
14.09.2018 14:00 KGN.6871.1.000052.2017 Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu ograniczonym na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy Wyzwolenia z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
14.09.2018 13:48 KGR.6841.1.2.2014 Wykaz nieruchomości zabudowanej, położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Solnej, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej przez oddanie w użytkowanie wieczyste.
07.09.2018 12:21 KGN.6871.1.000050.2018 Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w użytkowanie wieczyste dwóch nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Piernikarczyka
07.09.2018 12:11 KGN.6871.1.000056.2018 Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w użytkowanie wieczyste dwóch nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy Wireckiej
05.09.2018 08:00 KGN.6871.2.3.2016 Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż udziału wynoszącego 12/24 części w prawie własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach przy ulicy Przemysłowej
05.09.2018 08:00 KGN.6871.1.000055.2018 Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat dwóch nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach przy ulicy Wireckiej
05.09.2018 08:00 KGN.6871.1.000047.2018 Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat dwóch nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach przy ulicy Piernikarczyka
03.09.2018 15:18 KGN.6871.1.41.2018 Wykaz nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej – Halembie przy ulicy Wiśniowej, która zostanie sprzedana w drodze ustnego przetargu nieograniczonego
28.08.2018 15:57 KGR.6840.7.5.2018 Wykaz nieruchomości, położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Poligonowej, ogrodzonej, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
22.08.2018 15:56 KGR.6840.1.3.2016 Wykaz niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Morskiej, która zostanie sprzedana, w drodze bezprzetargowej
22.08.2018 09:53 KGN.6871.1.83.2015 Ogłoszenie o drugim ustnym przetargu ograniczonym na zbycie niezabudowanych nieruchomości gruntowych – ul. Żelazna, z przeznaczeniem pod drogę dojazdową
20.08.2018 17:19 KGR.6840.1.2.2018 Wykaz nieruchomości, w użytkowaniu wieczystym Gminy Ruda Śląska, położonych przy ul. P. Niedurnego w Rudzie Śląskiej, które zostaną zbyte w drodze zamiany ze spółką prawa handlowego.
20.08.2018 15:33 KGN.6871.1.61.2018 Wykaz niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach przy ul. Wireckiej, która zostanie oddana w drodze przetargu nieograniczonego w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat
20.08.2018 15:25 KGN.6871.1.62.2018 Wykaz niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach przy ul. Wireckiej, która zostanie oddana w drodze przetargu nieograniczonego w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat
20.08.2018 14:56 KGN.6871.1.63.2018 Wykaz niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach przy ul. Wireckiej, która zostanie oddana w drodze przetargu nieograniczonego w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat
20.08.2018 14:48 KGN.6871.1.64.2018 Wykaz niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach przy ul. Wireckiej, która zostanie oddana w drodze przetargu nieograniczonego w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat
17.08.2018 15:40 KGR.6840.7.27.2017 Wykaz nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Gęsiej, która zostanie wniesiona jako wkład niepieniężny (aport) do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o
17.08.2018 15:33 ALS.KW-01185/18 Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Wirku przy ul. Karola Bytomskiego, która zostanie wniesiona w formie aportu (wkładu niepieniężnego) do Spółki z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne
08.08.2018 15:06 KGN.6871.1.99.2017 Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach przy ul. Joachima Lelewela.
08.08.2018 14:35 KGN.6871.1.99.2017 Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach przy ul. Joachima Lelewela z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
08.08.2018 14:20 PGN.6871.1.8.2016 Wykaz nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach przy ulicy ks. Stanisława Bisty obejmującej stanowiące całość gospodarczą działki nr 3816/121 i 3815/121, która zostanie zbyta w drodze ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
08.08.2018 14:11 PGN.6871.1.8.2016 Wykaz nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach przy ulicy ks. Stanisława Bisty obejmującej stanowiące całość gospodarczą działki nr 3814/121 i 3813/121, która zostanie zbyta w drodze ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
08.08.2018 14:05 PGN.6871.1.8.2016 Wykaz nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach przy ulicy ks. Stanisława Bisty obejmującej stanowiące całość gospodarczą działki nr 3812/121 i 3811/121, która zostanie zbyta w drodze ustnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego
03.08.2018 13:23 KGN.6871.1.68.2017 Wykaz nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach w rejonie ulicy Do Dworca, która zostanie sprzedana w drodze ustnego przetargu ograniczonego
01.08.2018 15:27 AGN.6871.2.000002.2014 AGN.6871.2.000002.2014 Ogłoszenie o rokowaniach na oddanie w użytkowanie wieczyste niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Rudzie Śląskiej – Rudzie w rejonie ulicy Szyb Walenty
30.07.2018 13:15 KGN.6871.1.57.2017 Ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej – ul. 1 Maja z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta oraz pod drogę dojazdową
26.07.2018 14:30 KGN.6871.1.000060.2018 Wykaz niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach przy ul. Wireckiej, która zostanie oddana w drodze przetargu nieograniczonego w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat (działka nr 2127/32).
26.07.2018 11:32 KGN.6871.1.000059.2018 Wykaz niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach przy ul. Wireckiej, która zostanie oddana w drodze przetargu nieograniczonego w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat (działka nr 2126/32)
26.07.2018 11:30 KGN.6871.1.000058.2018 Wykaz niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach przy ul. Wireckiej, która zostanie oddana w drodze przetargu nieograniczonego w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat (działka nr 2125/32).
26.07.2018 10:59 KGN.6871.1.000052.2017 Wykaz niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach przy ul. Wyzwolenia, która zostanie oddana w drodze przetargu ograniczonego w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat (działka nr 1691/44)
25.07.2018 08:01 KGN.6871.1.77.2017 Ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach w rejonie ulicy Edmunda Kokota
23.07.2018 13:14 KGN.6871.1.000055.2018 Wykaz niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach przy ul. Wireckiej, która zostanie oddana w drodze przetargu nieograniczonego w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat (działka nr 2122/32)
23.07.2018 13:05 KGN.6871.1.000056.2018 Wykaz niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach przy ul. Wireckiej, która zostanie oddana w drodze przetargu nieograniczonego w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat (działka nr 2123/32)
23.07.2018 12:49 KGN.6871.1.000056.2018 Wykaz niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach przy ul. Wireckiej, która zostanie oddana w drodze przetargu nieograniczonego w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat (dz. 2124/32).
19.07.2018 12:36 KGR.6841.1.2.2014 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia - ul. Solna
18.07.2018 12:02 KGN.6871.1.37.2018 Wykaz nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej – Chebziu przy ulicy Droga do Lipin działka nr 325/17
13.07.2018 15:34 KGN.6871.1.000054.2018 Wykaz niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach przy ul. Piernikarczyka, która zostanie oddana w drodze przetargu nieograniczonego w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat (działka nr 4118/338)
13.07.2018 15:28 KGN.6871.1.000052.2018 Wykaz niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach przy ul. Piernikarczyka, która zostanie oddana w drodze przetargu nieograniczonego w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat (działka nr 4116/338)
13.07.2018 15:19 KGN.6871.1.000051.2018 Wykaz niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach przy ul. Piernikarczyka, która zostanie oddana w drodze przetargu nieograniczonego w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat (działka nr 4115/338)
13.07.2018 15:09 KGN.6871.1.000053.2018 Wykaz niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach przy ul. Piernikarczyka, która zostanie oddana w drodze przetargu nieograniczonego w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat (działka nr 4117/338)
12.07.2018 13:37 KGR.6840.7.24.2017 Wykaz nieruchomości zabudowanej położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Rycerskiej 17 (dz. 3102/98)
12.07.2018 12:46 KGN.6871.1.122.2017 Wykaz niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Rudzie Śląskiej – Bykowinie przy ul. Górnośląskiej (dz.1761/100)

1 2 3 następna