Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.07.2018 12:12 MPGM TBS EE/43/SA/2018 Ogłoszenie oferty najmu na czas nieoznaczony lokali użytkowych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej, za czynsz oznaczony w świadczeniach innego rodzaju niż pieniądz w okresie do 2 lat, na terenie miasta Ruda Śląska na m-c lipiec / sierpień br.
20.07.2018 12:10 MPGM TBS EE/42/SA/2018 Ogłoszenie rokowań stawki czynszu najmu lokali użytkowych na terenie miasta Ruda Śląska na m-c lipiec / sierpień br
20.07.2018 12:05 MPGM TBS EE/41/SA/2018 Przetarg na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych i garaży na terenie Miasta Ruda Śląska
19.07.2018 13:20 MPGM TBS EE/40/MS/2018 Wykaz dot. najmu gruntu pod garażem blaszanym przy ul.1 Maja 123
19.07.2018 08:35 KGA.6871.1.10.2018 Wykaz nieruchomości w rejonie ulicy Stanisława Moniuszki, które zostaną oddane w dzierżawę z przeznaczeniem ogródki rekreacyjne.
13.07.2018 13:04 AGR.6844.1.13.2014 Wykaz nieruchomości - grunt do oddania w użyczenie - ul. Pordzika i Plebiscytowa
13.07.2018 12:38 AGR.6844.1.5.2014 Wykaz nieruchomości - grunt do oddania w użyczenie - ul. Jesionowa
13.07.2018 12:29 KGR.6844.1.18.2017 Wykaz nieruchomości - grunt do oddania w użyczenie - ul. Jasna
13.07.2018 12:24 KGR.6844.1.13.2017 Wykaz nieruchomości - grunt do oddania w użyczenie - ul. Bytomska 15
13.07.2018 12:21 KGR.6844.1.14.2017 Wykaz nieruchomości - grunt do oddania w użyczenie - ul. Przedszkolna
13.07.2018 12:14 KGR.6844.1.15.2017 Wykaz nieruchomości - grunt do oddania w użyczenie - ul. Energetyków 15
13.07.2018 11:49 KGR.6844.1.16.2017 Wykaz nieruchomości - grunt do oddania w użyczenie - ul. Energetyków
09.07.2018 15:11 KGA.6871.1.10.2018 Wykaz nieruchomości - grunt do oddania w najem - ul. Niedurnego
09.07.2018 15:08 KGA.6845.4.17.2015 Wykaz nieruchomości - grunt do oddania w dzierżawę - ul. Jagiełły
09.07.2018 09:09 AGA.6845.8.3.2018 Wykaz nieruchomości - grunt do oddania w najem - ul. Rybnicka
09.07.2018 09:07 AGA.6845.4.91.2011 Wykaz nieruchomości - grunt do oddania w najem - ul. Średnia
09.07.2018 09:05 KGA.6845.15.24.2015 Wykaz nieruchomości - grunt do oddania w najem - ul. Kalinowa
09.07.2018 09:02 KGA.6845.19.3.2018 Wykaz nieruchomości - grunt do oddania w najem - ul. I.Paderewskiego
02.07.2018 09:34 ALM.7140.3.7.2018 Wykaz wolnych lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu do remontu na własny koszt - wykaz nr 23
29.06.2018 14:07 KGA.6871.1.10.2018 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod stację redukcyjną gazu w rej. ul. Zabrzańskiej
29.06.2018 13:54 KGA.6871.1.10.2018 Wykazy nieruchomości, która zostaną oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod ogródek rekreacyjny w rej. ul. Szczęść Boże
29.06.2018 13:47 KGA.6871.1.10.2018 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod ogródek rekreacyjny w rej. ul. Jana III Sobieskiego
28.06.2018 08:16 KGA.6871.1.10.2018 Wykaz nieruchomości w rejonie ulicy Orzegowskiej, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejący garaż blaszany i drogę dojazdową
25.06.2018 10:31 KGR.6844.1.1.2018 Wykaz nieruchomości, położonych w Rudzie Śląskiej przy ul. Niedurnego 125 i ul. Węglowej 8, przeznaczonych do oddania w użyczenie Zespołowi Szkolno – Przedszkolnemu nr 1 w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Niedurnego 125.
25.06.2018 10:01 AGA.6845.23.3.2012 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny położony w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Katowickiej.
22.06.2018 12:32 MPGM TBS EE/39/SA/2018 Wykaz nieruchomości - lokal użytkowy do oddania w użyczenie - ul. Wolności 14.
21.06.2018 12:57 MPGM TBS EE/38/SA/2018 Wykaz nieruchomości - grunt do oddania w najem - przy ul. Pokoju 2B.
21.06.2018 12:53 MPGM TBS EE/37/SA/2018 Wykaz nieruchomości - lokal użytkowy do oddania w użyczenie - przy ul. Bujoczka 12
21.06.2018 12:43 MPGM TBS EE/36/SA/2018 Wykaz nieruchomości - lokal użytkowy do oddania w najem - przy ul. Szczudlaka 76
21.06.2018 12:34 MPGM TBS EE/35/SA/2018 Wykaz nieruchomości - lokal użytkowy do oddania w najem - przy ul. Gierałtowskiego 20
20.06.2018 10:55 ALM.7140.3.6.2018 Wykaz wolnych lokali mieszkalnych przeznaczonych do remontu na własny koszt (najem)
18.06.2018 14:43 AGA.6845.24.57.2011 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejący garaż wolnostojący położony w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Piotra Skargi.
09.06.2018 09:48 KGA. 6871.1.10.2018 Wykaz nieruchomości w rejonie ulicy Gwareckiej, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem parking
09.06.2018 09:43 KGA. 6871.1.10.2018 Wykaz nieruchomości w rejonie ulicy Sikorek, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek przydomowy
08.06.2018 16:11 KGA. 6871.1.10.2018 Wykaz nieruchomości w rejonie ulicy Gwareckiej, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem parking.
08.06.2018 15:15 KGA. 6871.1.10.2018 Wykaz nieruchomości w rejonie ulicy Sikorek, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek przydomowy.
08.06.2018 12:33 KGA.6871.1.10.2018 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod ogródek rekreacyjny w rej. ul. Emanuela Smołki.
08.06.2018 12:31 KGA.6871.1.10.2018 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod ogródek rekreacyjny w rej. ul. Joachima Achtelika.
06.06.2018 16:26 AGA.6845.8.23.2012 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod ogródki rekreacyjne - rejon ul. Partyzantów
06.06.2018 15:18 AGR.6844.1.6.2012 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w użyczenie przy ul. Głównej 40
06.06.2018 13:21 AGA.6845.19.8.2012 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejącą kabinę sekcyjną kolejowej trakcji elektrycznej - rejon ul. Halembskiej
05.06.2018 08:22 KGA.6845.8.6.2018 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod nowy ogródek - rejon ul. Zajęczej
05.06.2018 08:15 KGA.6871.1.5.2018 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w użyczenie z przeznaczeniem pod budowę zbiornika retencyjnego rejon ul. Karola Bytomskiego
05.06.2018 07:58 KGA.6845.8.4.2018 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek - rejon ul. Twaruszki
05.06.2018 07:48 KGA.6845.8.5.2015 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek - rejon ul. Kokota
05.06.2018 07:43 AGA.6845.4.12.2015 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek - rejon ul. Radoszowskiej
05.06.2018 07:38 AGA.6845.15.12.2015 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejący garaż wolnostojący - rejon ul. Radoszowskiej
05.06.2018 07:33 AGA.6845.8.4.2015 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejące garaże wolnostojące - rejon ul. Szpitalnej
04.06.2018 08:54 AGA.6845.24.47.2011 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod garaż wolnostojący (cz. działki 2631/18, obręb Stara Kuźnia, k.m.2) - rejon ul. Piotra Skargi
04.06.2018 08:40 AGA.6845.24.34.2011 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod garaż wolnostojący (cz. działki 2632/18, obręb Stara Kuźnia, k.m.2)- rejon ul. Piotra Skargi

1 2 3 4 5 następna