Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.09.2018 10:12 KGA.6871.1.10.2018 Wykaz jednej nieruchomości w rejonie ulicy Morska 8, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek przydomowy
24.09.2018 10:10 KGA.6871.1.10.2018 Wykaz jednej nieruchomości w rejonie ulicy Solidarności, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod placyk gospodarczy
21.09.2018 13:03 KGA.6845.24.8.2018 Wykaz nieruchomości, nieruchomości, które zostaną oddane w trybie ustnego przetargu nieograniczonego w dzierżawę na okres 9 lat z przeznaczeniem pod istniejące targowisko miejskie
20.09.2018 17:51 ALM.7140.3.12.2018 Wykaz nr 28 wolnych lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu do remontu na własny koszt
17.09.2018 13:14 KGA.6871.1.10.2018 Ogłoszenie warunków przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem nieruchomości, z przeznaczeniem pod prowadzenie handlu w okresie Wszystkich Świętych w rejonie ulicy 1 Maja - Czarny Las.
17.09.2018 13:12 KGA.6871.1.10.2018 Ogłoszenie warunków przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem nieruchomości, z przeznaczeniem pod prowadzenie handlu w okresie Wszystkich Świętych w rejonie ulicy Porębskiej.
17.09.2018 13:07 KGA.6871.1.10.2018 Ogłoszenie warunków przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem nieruchomości, z przeznaczeniem pod prowadzenie handlu w okresie Wszystkich Świętych w rejonie ulicy 11 Listopada.
10.09.2018 09:25 MPGM TBS EE/53/MS/2018 Wykaz dotycący oddania w najem gruntu pod garażem murowanym przy ul. Kędzierzyńskiej w dzielnicy Ruda
07.09.2018 15:31 MPGM TBS EE/52/SA/2018 Ogłoszenie oferty najmu na czas nieoznaczony lokali użytkowych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej
07.09.2018 15:27 MPGM TBS EE/51/SA/2018 Ogłoszenie rokowań stawki czynszu najmu lokali użytkowych na terenie miasta Ruda Śląska na m-c wrzesień br.
07.09.2018 15:24 MPGM TBS EE/50/SA/2018 Ogłoszenie przetargu na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych i garaży na terenie miasta Ruda Śląska na m-c wrzesień br.
07.09.2018 11:56 KGA.6850.2.1.2018 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana nieruchomości w użyczenie na okres 3 lat w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. Rekultywacja i remediacja terenów dawnej koksowni Orzegów
07.09.2018 11:47 KGA.6871.1.10.2018 Wykaz trzech nieruchomości w rejonie ulicy Katowickiej, które zostaną oddane w najem z przeznaczeniem pod placyk gospodarczy
07.09.2018 11:32 AGA.6845.8.25.2012 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w użyczenie z przeznaczeniem pod nowe boisko sportowe w rejonie ulicy Tunkla
07.09.2018 11:29 AGA.6845.8.25.2012 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący uprawy polowe w rejonie ulic Grobli Kolejowej, Świętochłowickiej
07.09.2018 11:22 AGA.6845.8.25.2012 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący uprawy polowe w rejonie ulic Grobli Kolejowej, Cegielnianej – Porannej, Długiej, Świętochłowickiej
07.09.2018 11:19 AGA.6845.8.25.2012 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejący garaż w rejonie ulicy Kolberga
07.09.2018 11:06 AGA.6845.8.25.2012 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek przydomowy w rejonie ulicy Piłsudskiego
07.09.2018 11:02 AGA.6845.8.25.2012 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek przydomowy w rejonie ulicy Sportowców
07.09.2018 10:54 AGA.6845.8.25.2012 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne w rejonie ulicy Górnej
07.09.2018 10:47 AGA.6845.8.25.2012 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejący garaż w rejonie ulicy Górnej
06.09.2018 14:53 KGA.6845.24.4.2018 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejące garaże położone w kompleksie w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Piotra Skargi
06.09.2018 14:40 KGA.6871.1.10.2018 Wykaz nieruchomości w rejonie ulicy Jana Brzechwy, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejące garaże murowane
06.09.2018 14:31 KGA.6871.1.10.2018 Wykaz nieruchomości w rejonie ul. Mikołowskiej, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod urządzenie infrastruktury technicznej.
06.09.2018 12:47 MPGM TBS EE/49/MS/2018 Wykaz dotyczący oddania w najem gruntu pod garażem murowanym przy ul. Klary w Rudzie Śląskiej w dzielnicy Ruda
30.08.2018 15:15 KGA.6871.1.10.2018 Oddanie nieruchomości w rejonie ulicy 1 Maja (Halemba) w najem z przeznaczeniem pod miejsca handlowo/gastronomiczne.
30.08.2018 15:12 KGA.6871.1.10.2018 Oddanie nieruchomości w rejonie ulicy Karola Goduli w najem z przeznaczeniem pod miejsca handlowo/gastronomiczne.
30.08.2018 14:08 KGA.6871.1.10.2018 Oddanie nieruchomości w najem z przeznaczeniem pod miejsca handlowo/gastronomiczne - ul. Ryszarda Magdziarza
30.08.2018 13:51 KGA.6871.1.10.2018 Wykaz nieruchomości, które zostaną oddane w dzierżawę lub najem - ul. Jana III Sobieskiego, ul. Storczyków, ul. Stefana Żeromskiego, ul. Bankowa - Stanisława.
28.08.2018 15:16 ALM.7140.3.11.2018 Wykaz nr 27 wolnych lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu do remontu na własny koszt
24.08.2018 12:35 KGA.6871.1.10.2018 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod prowadzenie handlu okresie Wszystkich Świętych w rejonie ulic :11 Listopada, 1 Maja – Czarny Las, Porębskiej
24.08.2018 11:53 MPGM TBS EE/48/MS/2018 Wywieszenie wykazu dotyczącego oddania w najem garażu murowanego przy ul. Solidarności w Rudzie Śląskiej w dzielnicy Halemba
20.08.2018 15:52 AGA.6845.23.4.2014 Wykaz nieruchomości, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne położone w Rudzie Śląskiej w rejonie ulicy Katowickiej
17.08.2018 16:01 MPGM TBS EE/47/SA/2018 Wykaz nieruchomości - grunt do oddania w najem - przy ul. Pokoju 4A.
17.08.2018 15:58 MPGM TBS EE/46/SA/2018 Wykaz nieruchomości - grunt do oddania w najem - przy ul. Chorzowskiej 2B.
17.08.2018 15:54 MPGM TBS EE/45/SA/2018 Wykaz nieruchomości - grunt do oddania w najem - przy ul. Magazynowej 14.
13.08.2018 11:21 KGA.6871.1.10.2018 Wykaz jednej nieruchomości w rejonie ulicy Racławickiej, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejący pawilon handlowy
13.08.2018 11:18 KGA.6871.1.10.2018 Wykaz jednej nieruchomości w rejonie ulicy Świętojańskiej, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek przydomowy
13.08.2018 11:14 KGA.6871.1.10.2018 Wykaz dwóch nieruchomości w rejonie ulicy Sokolskiej, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne
13.08.2018 11:09 KGA.6871.1.10.2018 Wykaz sześć nieruchomości w rejonie ulicy Asnyka, Ks. P. Skargi, Kochłowickiej, Rybnickiej, Józefa Poniatowskiego, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod uprawy rolne
13.08.2018 10:58 KGA.6871.1.10.2018 Wykaz dwóch nieruchomości w rejonie ulicy Podlaskiej , która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejące ogródki przydomowe
13.08.2018 10:50 KGA.6871.1.10.2018 Wykaz jednej nieruchomości w rejonie ulicy Halembskiej, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejące ogródki przydomowe i garaż blaszany
13.08.2018 10:47 KGA.6871.1.10.2018 Wykaz jednej nieruchomości w rejonie ulicy Młyńskiej, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne i garaż blaszany
13.08.2018 10:43 KGA.6871.1.10.2018 Wykaz jednej nieruchomości w rejonie ulicy Halembskiej, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne
13.08.2018 10:40 KGA.6871.1.10.2018 Wykaz dwóch nieruchomości w rejonie ulicy Borowej , która zostanie oddana w dzierżawę i najem z przeznaczeniem pod istniejący ogródek rekreacyjny i grunt pod obiektem budowlanym
13.08.2018 10:38 KGA.6871.1.10.2018 Wykaz dwóch nieruchomości w rejonie ulicy Bytomskiej, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem na cele składowo – magazynowe
13.08.2018 10:33 KGA.6871.1.10.2018 KGA.6871.1.10.2018 Wykaz jednej nieruchomości w rejonie ulicy Starej, która zostanie oddana w najem z przeznaczeniem pod istniejące garaże blaszane
13.08.2018 10:27 KGA.6871.1.10.2018 Wykaz dwóch nieruchomości w rejonie ulicy Jesionowej, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek przydomowy
13.08.2018 10:12 KGA.6871.1.10.2018 Wykaz dwóch nieruchomości w rejonie ulicy Lipińskiej, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejące ogródki rekreacyjne
13.08.2018 10:03 KGA.6871.1.10.2018 Wykaz dwóch nieruchomości w rejonie ulicy Jesionowej, która zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem pod istniejący ogródek przydomowy

1 2 3 4 5 6 następna