Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.06.2018 17:06 KO.6220.1.25.2018 Postępowanie w sprawie planowanego na terenie Republiki Słowackiej przedsięwzięcia (...)
08.06.2018 09:29 KO.6220.1.26.2018 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa kanalizacji w rejonie ul. Wyzwolenia na odcinku od budynku nr 138 do 195 w Rudzie Śląskiej – Wirku”
08.06.2018 08:58 KO.6220.1.77.2016 Kontynuacja postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wydobywanie kopalin: węgla kamiennego i metanu, jako kopaliny towarzyszącej ze złoża „Pokój 1” wraz z założeniami do Projektu Zagospodarowania Złoża „Pokój 1””.
08.06.2018 08:48 KO.6220.1.25.2018 Postępowanie w sprawie planowanego na terenie Republiki Słowackiej przedsięwzięcia polegającego na optymalizacji pojemności procesowych instalacji do przetwarzania odpadów radioaktywnych w Jaslovskich Bohunicach.
06.06.2018 13:09 KO.6220.1.57.2016 Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Elektrociepłownia Mikołaj w Rudzie Śląskiej
28.05.2018 09:39 KO.6220.1.22.2018 Postępowanie w spr. przedsięwzięcia pn. „Zlewnia Barbara podzlewnia Centrum – opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wodno – kanalizacyjnym oraz pełnienia nadzoru autorskiego”
23.05.2018 16:43 Ogłoszenie w sprawie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej
11.05.2018 14:01 KO.6341.07.2018 Postępowanie w spr. "Wykonanie urządzeń wodnych, tj. wylotu i drenaży oraz na usługę wodną, tj. odprowadzanie do urządzeń wodnych (rowu) – wód opadowych i roztopowych"
11.05.2018 08:42 KO.6220.1.11.2018 Postępowanie w spr. „Projekt podniesienia brzegów potoku Bielszowickiego z terenami przyległymi z uwzględnieniem docelowych osiadań kopalni KWK Ruda w kilometrażu od 6+600 do 8+000”
07.05.2018 13:33 KO.6220.1.57.2016 Kontynuacja postępowania z roku 2016 w spr. "Rozbudowa Elektrociepłowni Mikołaj w Rudzie Śląskiej o blok energetyczny opalany paliwem alternatywnym na terenie znajdującym się pod adresem: ul.Szyb Walenty 32"
07.05.2018 13:27 KO.6220.1.46.2016 Kontynuacja postępowania z 2016 roku - „Rozbudowa instalacji do produkcji wyrobów mięsnych i wędliniarskich, poprzez montaż nowych urządzeń na terenie NIK – POL Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej"
27.04.2018 09:27 KO.6220.1.2.2018 Postępowanie w spr. „Budowa zespołu przemysłowo – magazynowo – usługowego z zapleczem socjalno – biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną w Rudzie Śląskiej, na działkach o nr: 1067/519 (część), 1068/519, 1070/519, 1071/519, 1072/519, 1089/519 (część) i 517"
25.04.2018 08:34 KO.6341.06.2018 Postępowanie w spr. „Szczególne korzystanie z wód, polegające na wprowadzaniu wylotami kanalizacji deszczowej WA i WB wód opadowych i roztopowych z terenu PGG Sp. z o.o. Oddział KWK RUDA Ruch Bielszowice"
25.04.2018 08:30 KO.6341.05.2018 Postępowanie w spr. „Przebudowa ul. Bałtyckiej w Rudzie Śląskiej – Etap I"
24.04.2018 14:07 KO.6341.04.2018 Postępowanie w spr. "Wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z bezdotykowej myjni zlokalizowanej w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja 370 A"
18.04.2018 13:42 KO.6341.03.2018 Postępowanie w spr. „Zmiana ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wody, poprzez odtworzenie lewej skarpy koryta potoku Bielszowickiego na odcinku w km 9+765 – 10+116 w Rudzie Śląskiej, w związku z likwidacją zastoiska wodnego związanego z powstaniem niecki obniżeniowej w rejonie lewego brzegu cieku Bielszowickiego"
16.04.2018 15:20 KO.6220.1.77.2016 Kontynuacja postępowania z 2016 roku - „Wydobywanie kopalin: węgla kamiennego i metanu, jako kopaliny towarzyszącej ze złoża „Pokój 1"
05.04.2018 18:12 KO.6220.1.9.2018 Postępowanie w spr. „Budowa trasy N-S na odcinku od ul. Magazynowej do ul. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej”
23.03.2018 12:03 KO.6341.01.2018 Postępowanie w spr. „Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu stacji Paliw PKN ORLEN S.A. nr 1394 w Rudzie Śląskiej"
15.03.2018 17:01 KO.6220.1.8.2018 Postępowanie w spr. „Zlewnia Potyki – opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wodno – kanalizacyjnym oraz pełnienie nadzoru autorskiego”
15.03.2018 16:57 KO.6220.1.7.2018 Postępowanie w spr. „Zlewnia Pordzika – opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wodno – kanalizacyjnym oraz pełnienie nadzoru autorskiego”
15.02.2018 16:48 KO.6220.1.77.2016 Kontynuacja postępowania z 2016 roku - „Wydobywanie kopalin: węgla kamiennego i metanu, jako kopaliny towarzyszącej ze złoża „Pokój 1”
09.02.2018 10:03 KO.6251.1.2013 Kontynuacja postępowania z 2013 roku - "Wydanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu dla Bogota Sp. z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Górnośląskiej 13"
11.01.2018 12:23 KO.6220.1.33.2016 Kontynuacja postępowania z 2016 roku - „Ekologiczne Centrum Odzysku Energii (ECOE) w Rudzie Śląskiej (Zakład Zagospodarowania Odpadów)”