Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.08.2018 08:39 AM.6640.1.627.2018 Zawiadomienie do stawienia się na gruncie w celu wznowienia znaków granicznych - ul. Leśna
14.08.2018 09:51 AU.6740.453.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.453.2018 w sprawie wydanej w dniu 09.08.2018 r. decyzji o pozwoleniu na budowę nr 479-18 dla inwestycji pn.: „przebudowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym (...)"
30.07.2018 13:04 AM.6640.1.1289.2017 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych i przyjęcia granic nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej w rejonie ul. Szczęść Boże.
25.07.2018 08:18 EO.042.3.2018 Wykaz szkół, którym w 2018 roku, zostało udzielone wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa na zakup książek niebędących podręcznikami, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
25.07.2018 08:11 AU.6740.420.2018 Obwieszczenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska w sprawie wydanego w dniu z dnia 19.07.2018 r. zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - pn.: „Rozbudowa ul. Bukowej ..." ,
20.07.2018 11:49 IFVIIIa.7570.12.73.2017 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 4623/232
16.07.2018 11:50 AU.6740.453.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.453.2018
10.07.2018 15:16 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej przy ul. W.Korfantego 53
09.07.2018 09:15 AU.6740.328.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska w sprawie wydanego w dniu 05.06.2018 r. zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na docieplenie (...) - ul. Oświęcimska 85, 85A i 85B
29.06.2018 10:25 AU.6733.2.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - Budowa sieci gazowej DN 160 PE (...)
19.06.2018 14:13 KD.7013.9.2017 Zawiadomienie o planowanej inwestycji: „Rozbudowa ulicy Wolności w Rudzie Śląskiej” – opracowanie dokumentacji i prowadzenie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania.
18.06.2018 15:21 DLI.2.6621.45.2017.MZ.18 Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju o wydaniu w dniu 29.05.2018r. decyzji w sprawie „Budowy trasy N-S od ul. Kokota do połączenia z autostradą A4 w ciągu ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej”
28.05.2018 13:10 KGR.6833.2.5.2017 Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 4141/46
28.05.2018 10:57 AU.6740.231.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska w sprawie inwestycji pn.: ”Docieplenie i zmiana kolorystyki elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego, położonego przy ulicy Solidarności 4, 4A, 4B, 4C, 4D i 4E na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 1278/15 i 1378/15.
28.05.2018 10:52 AU.6740.249.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska w sprawie inwestycji pn.: „Docieplenie i zmianę kolorystyki elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego, położonego przy ulicy Miodowej 20 na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 1381/12”.
28.05.2018 10:47 AU.6740.248.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska w sprawie inwestycji pn.: „Docieplenie i zmianę kolorystyki elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego, położonego przy ulicy Miodowej 18 na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 1381/12”.
28.05.2018 10:42 AU.6740.239.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska w sprawie inwestycji pn.: „Docieplenie i zmianę kolorystyki elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego, położonego przy ulicy Miodowej 16 na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 1381/12”
28.05.2018 10:19 AU.6740.238.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska w sprawie inwestycji pn.: „Docieplenie i zmianę kolorystyki elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego, położonego przy ulicy Energetyków 17, 17A, 17B, 17C na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 847/3, 1458/3”
28.05.2018 09:45 AU.6740.186.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska w sprawie inwestycji pn.: „Docieplenie i zmianę kolorystyki elewacji wraz z przebudową klatek schodowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego, położonego przy ulicy Drozdów 2-4 na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 647/504, 655/505, 594/505”
21.05.2018 10:41 KD.7013.28.2017.SD Zawiadomienie o planowanej inwestycji: "Rozbudowa ulicy Podlaskiej w Rudzie Śląskiej"
11.05.2018 13:28 DLI.2.6621.12.2018.MLi.3 Postępowanie w spr. odmowy wznowienia postępowania dotyczącego decyzji Wojewody Śląskiego nr 4/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa odcinka trasy N-S od ulicy Kokota (bez węzła) w Bielszowicach do połączenia z autostradą A4 (bez węzła) w ciągu ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej"
07.05.2018 11:49 EO.4431.6.2018 Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba dzieci w 2018r.
02.05.2018 10:16 KGR.6833.2.5.2017 Podanie do publicznej wiadomości informacji o zebranym materiale dowodowym w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 4141/46 o pow. 53 m2, km2, obręb Kochłowice zajętą pod drogę publiczną ul. Reja
02.05.2018 09:53 KD.7013.15.2017.BW Zawiadomienie o planowanej inwestycji: „Rozbudowa ul. Nowy Świat i ul. Halembskiej w Rudzie Śląskiej”
02.05.2018 09:42 PK.7013.21.2016.BW Zawiadomienie o planowanej inwestycji: Przebudowa ulicy Bałtyckiej w Rudzie Śląskiej - etap I – aktualizacja dokumentacji projektowej wraz z zaprojektowaniem dodatkowych elementów infrastruktury drogowej i prowadzeniem nadzoru autorskiego”
30.04.2018 12:57 AU.6740.186.2018 Postępowanie w spr. "Docieplenie i zmiana kolorystyki elewacji wraz z przebudową klatek schodowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego, położonego przy ulicy Drozdów 2 – 4"
26.04.2018 15:24 AU.6740.239.2018 Postępowanie w spr. „Docieplenie i zmiana kolorystyki elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego, położonego przy ulicy Miodowej 16"
26.04.2018 15:21 AU.6740.238.2018 Postępowanie w spr. „Docieplenie i zmiana kolorystyki elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego, położonego przy ulicy Energetyków 17"
26.04.2018 15:19 AU.6740.248.2018 Postępowanie w spr. „Docieplenie i zmiana kolorystyki elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego, położonego przy ulicy Miodowej 18"
26.04.2018 15:15 AU.6740.249.2018 Postępowanie w spr. „Docieplenie i zmiana kolorystyki elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego, położonego przy ulicy Miodowej 20"
24.04.2018 14:21 AU.6740.231.2018 Postępowanie w spr. "Docieplenie i zmiana kolorystyki elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego, położonego przy ulicy Solidarności 4, 4A, 4B, 4C, 4D i 4E na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 1278/15 i 1378/15"
19.04.2018 09:55 AU.6733.1.2017 Postępowanie w spr. "Budowa stacji transformatorowej, linii kablowej SN oraz linii kablowej nN dla zasilenia węzła przystankowego na działkach o ozn. geod. (...) położonych w Rudzie Śląskiej – Chebziu w rejonie ulic Dworcowej i Przedtorze
11.04.2018 15:26 AU.6740.83.2018 Informacja w spr. „Zadanie nr 30 – Modernizacja osadników wtórnych na Oczyszczalni Ścieków Panewniki w Katowicach” – przebudowa osadników wtórnych w istniejącej oczyszczalni ścieków położonej na nieruchomości o oznaczeniu geodezyjnym 869/67 w Rudzie Śląskiej przy ul. Gościnnej”
05.04.2018 17:47 SDO.2501.6.2018 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym, w sprawie najmu, na czas nieokreślony, części powierzchni antresoli w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska z przeznaczeniem na pośrednictwo ubezpieczeniowe
03.04.2018 12:42 IFVIIIa.7570.12.73.2017 Postępowanie w spr. odszkodowania za działkę nr 4624/232 w spr. "Budowa odcinka trasy N-S od ulicy Kokota (bez węzła) w Bielszowicach do połączenia z autostradą A4 (bez węzła) w ciągu ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej"
30.03.2018 11:04 AM.6640.1.184.2018 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych i przyjęcia granic nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej w rejonie ul. Piotra Niedurnego
23.03.2018 12:38 AM.6640.1.167.2018 Zawiadomienie o czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w trybie § 38 rozporządzenia M.R.RiB z dnia 29 marca 2001r w sprawie ewidencji gruntów i budynków ( Dz. U. z 2016r.poz.1034), położonych w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach w rejonie ul. Edmunda Kokota
21.03.2018 10:43 SI.2613.0001.2018 Oferta przekazania monitorów będących w dyspozycji Urzędu Miasta Ruda Śląska
07.03.2018 14:04 SI.2613.00004.2017 Oferta sprzedaży 12 sztuk używanych drukarek: OKI Microline ML 6300 FB
14.02.2018 16:26 AGR.6871.1.7.2015 Informacja do spadkobierców o planowanym zbyciu wywłaszczonej nieruchomości przy ul. 1 Maja 89 - ogłoszenie
13.02.2018 14:14 IFXIII.7820.117.2016 Odwołanie od decyzji w spr. "Budowa odcinka trasy N-S od ulicy Kokota (bez węzła) w Bielszowicach do połączenia z autostradą A4 (bez węzła) w ciągu ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej"
13.02.2018 14:09 IFVIIIa.7570.12.67.2017 Postępowanie w spr. odszkodowania za działkę nr 3753/216 w spr. "Budowa odcinka trasy N-S od ulicy Kokota (bez węzła) w Bielszowicach do połączenia z autostradą A4 (bez węzła) w ciągu ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej"
13.02.2018 14:04 IFVIIIa.7570.12.16.2017 Postępowanie w spr. odszkodowania za działkę nr 4490/153 i 4491/153 w spr. "Budowa odcinka trasy N-S od ulicy Kokota (bez węzła) w Bielszowicach do połączenia z autostradą A4 (bez węzła) w ciągu ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej"
13.02.2018 13:59 IFVIIIa.7570.12.81.2017 Postępowanie w spr. odszkodowania za działkę nr 4532/186 w spr. "Budowa odcinka trasy N-S od ulicy Kokota (bez węzła) w Bielszowicach do połączenia z autostradą A4 (bez węzła) w ciągu ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej"
13.02.2018 13:47 IFVIIIa.7570.12.73.2017 Postępowanie w spr. odszkodowania za działkę nr 4623/232 w spr. "Budowa odcinka trasy N-S od ulicy Kokota (bez węzła) w Bielszowicach do połączenia z autostradą A4 (bez węzła) w ciągu ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej"
01.02.2018 16:40 KD.7013.9.2018.SD Zawiadomienie o planowanej inwestycji: „Drogi dojazdowe do zbytych nieruchomości mieszkalnych – rozbudowa ulicy Kaszubskiej i ulicy Stefana Rogozińskiego w Rudzie Śląskiej”
01.02.2018 16:35 KD.7013.21.2017.SD Zawiadomienie o planowanej inwestycji: „Drogi dojazdowe do zbytych nieruchomości mieszkalnych – rozbudowa ulicy Noblistów Śląskich w Rudzie Śląskiej”
31.01.2018 13:32 EO.4450.2.2018 Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, klas I publicznych szkół podstawowych oraz oddziałów sportowych klas IV w publicznych szkołach podstawowych i publicznych szkołach podstawowych sportowych, kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.
31.01.2018 11:41 AU.6740.457.2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.457.2017 w sprawie wydanej w dniu 19.01.2017 r. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Wolności, Magazynowej, Brańskiego w Rudzie Śląskiej, na nieruchomościach o oznaczeniu geodezyjnym 1222/181, 1221/181, 1273/229, 1127/11, 1203/230, 487/28, 870/28, 869/28, 877/28, 1074/185, 1362/185, 881/114, 855/28, 607/28”.
30.01.2018 13:27 AI.7041-1-2/07 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o wszczęciu postępowania odszkodowawczego za działki nr.4606/201 i 4608/201 w sprawie „Budowa odcinka trasy N-S od ulicy Kokota (bez węzła) w Bielszowicach do połączenia z autostradą A-4 (bez węzła) w ciągu ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej”

1 2 następna