Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.04.2018 09:55 AU.6733.1.2017 Obwieszczenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska o wydaniu decyzji w spr. budowy stacji transformatorowej, linii kablowej SN oraz linii kablowej nN
11.04.2018 15:26 AU.6740.83.2018 Informacja w spr. „Zadanie nr 30 – Modernizacja osadników wtórnych na Oczyszczalni Ścieków Panewniki w Katowicach” – przebudowa osadników wtórnych w istniejącej oczyszczalni ścieków położonej na nieruchomości o oznaczeniu geodezyjnym 869/67 w Rudzie Śląskiej przy ul. Gościnnej”
05.04.2018 17:47 SDO.2501.6.2018 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym, w sprawie najmu, na czas nieokreślony, części powierzchni antresoli w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska z przeznaczeniem na pośrednictwo ubezpieczeniowe
03.04.2018 12:42 IFVIIIa.7570.12.73.2017 Postępowanie w spr. odszkodowania za działkę nr 4624/232 w spr. "Budowa odcinka trasy N-S od ulicy Kokota (bez węzła) w Bielszowicach do połączenia z autostradą A4 (bez węzła) w ciągu ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej"
30.03.2018 11:04 AM.6640.1.184.2018 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych i przyjęcia granic nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej w rejonie ul. Piotra Niedurnego
23.03.2018 12:38 AM.6640.1.167.2018 Zawiadomienie o czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w trybie § 38 rozporządzenia M.R.RiB z dnia 29 marca 2001r w sprawie ewidencji gruntów i budynków ( Dz. U. z 2016r.poz.1034), położonych w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach w rejonie ul. Edmunda Kokota
21.03.2018 10:43 SI.2613.0001.2018 Oferta przekazania monitorów będących w dyspozycji Urzędu Miasta Ruda Śląska
07.03.2018 14:04 SI.2613.00004.2017 Oferta sprzedaży 12 sztuk używanych drukarek: OKI Microline ML 6300 FB
15.02.2018 17:11 EO.4431.6.2018 Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba dzieci w 2018r.
14.02.2018 16:26 AGR.6871.1.7.2015 Informacja do spadkobierców o planowanym zbyciu wywłaszczonej nieruchomości przy ul. 1 Maja 89 - ogłoszenie
13.02.2018 14:14 IFXIII.7820.117.2016 Odwołanie od decyzji w spr. "Budowa odcinka trasy N-S od ulicy Kokota (bez węzła) w Bielszowicach do połączenia z autostradą A4 (bez węzła) w ciągu ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej"
13.02.2018 14:09 IFVIIIa.7570.12.67.2017 Postępowanie w spr. odszkodowania za działkę nr 3753/216 w spr. "Budowa odcinka trasy N-S od ulicy Kokota (bez węzła) w Bielszowicach do połączenia z autostradą A4 (bez węzła) w ciągu ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej"
13.02.2018 14:04 IFVIIIa.7570.12.16.2017 Postępowanie w spr. odszkodowania za działkę nr 4490/153 i 4491/153 w spr. "Budowa odcinka trasy N-S od ulicy Kokota (bez węzła) w Bielszowicach do połączenia z autostradą A4 (bez węzła) w ciągu ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej"
13.02.2018 13:59 IFVIIIa.7570.12.81.2017 Postępowanie w spr. odszkodowania za działkę nr 4532/186 w spr. "Budowa odcinka trasy N-S od ulicy Kokota (bez węzła) w Bielszowicach do połączenia z autostradą A4 (bez węzła) w ciągu ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej"
13.02.2018 13:47 IFVIIIa.7570.12.73.2017 Postępowanie w spr. odszkodowania za działkę nr 4623/232 w spr. "Budowa odcinka trasy N-S od ulicy Kokota (bez węzła) w Bielszowicach do połączenia z autostradą A4 (bez węzła) w ciągu ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej"
01.02.2018 16:40 KD.7013.9.2018.SD Zawiadomienie o planowanej inwestycji: „Drogi dojazdowe do zbytych nieruchomości mieszkalnych – rozbudowa ulicy Kaszubskiej i ulicy Stefana Rogozińskiego w Rudzie Śląskiej”
01.02.2018 16:35 KD.7013.21.2017.SD Zawiadomienie o planowanej inwestycji: „Drogi dojazdowe do zbytych nieruchomości mieszkalnych – rozbudowa ulicy Noblistów Śląskich w Rudzie Śląskiej”
31.01.2018 13:32 EO.4450.2.2018 Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, klas I publicznych szkół podstawowych oraz oddziałów sportowych klas IV w publicznych szkołach podstawowych i publicznych szkołach podstawowych sportowych, kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.
31.01.2018 11:41 AU.6740.457.2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska Nr AU.6740.457.2017 w sprawie wydanej w dniu 19.01.2017 r. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Wolności, Magazynowej, Brańskiego w Rudzie Śląskiej, na nieruchomościach o oznaczeniu geodezyjnym 1222/181, 1221/181, 1273/229, 1127/11, 1203/230, 487/28, 870/28, 869/28, 877/28, 1074/185, 1362/185, 881/114, 855/28, 607/28”.
30.01.2018 13:27 AI.7041-1-2/07 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o wszczęciu postępowania odszkodowawczego za działki nr.4606/201 i 4608/201 w sprawie „Budowa odcinka trasy N-S od ulicy Kokota (bez węzła) w Bielszowicach do połączenia z autostradą A-4 (bez węzła) w ciągu ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej”
30.01.2018 13:05 AI.7041-1-2/07 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o wszczęciu postępowania odszkodowawczego za działki nr.3750/128 i 3751/128 w sprawie „Budowa odcinka trasy N-S od ulicy Kokota (bez węzła) w Bielszowicach do połączenia z autostradą A-4 (bez węzła) w ciągu ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej”
25.01.2018 12:51 AM.6640.1.1349.2017 Ogłoszenie w sprawie postępowania podziałowego z wniosku L. i S. Swoboda