Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.12.2008 10:28 KKS.7624-43/08 Obwieszczenie w spr.: "Przebudowa linii 110 kV Halemba-Wirek odczep Radoszowy, zlokalizowanej w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach w rejonie ul.Cegielnianej i Kalinowej"
19.12.2008 10:05 KKS.7624-42/08 Obwieszczenie w spr.: "„Montaż stacji bazowej telefonii komórkowej GZB 0099_B na dachu budynku mieszkalnego przy ulicy Gołębi 5 w Rudzie Śląskiej – Wirku (działki nr 1579/178, 1995/179)"
19.12.2008 09:55 KKS.7624-28/08 Obwieszczenie w spr.: "Moderniczacja ulicy 1-go Maja (DW 925) w Rudzie Śląskiej na odcinku od węzła autostradowego A-4 do granicy administracyjnej z miastem Mikołów"
19.12.2008 09:47 KKS.7624-42/08 Obwieszczenie w spr.:"Montaż stacji bazowej telefonii komórkowej GZB 0099_B na dachu budynku mieszklanego przy ul.Gołębi 5 w Rudzie Śl.
18.12.2008 11:05 KKS.7624-10/07 Obwieszczenie w sprawie: "Budowa stacji bazowej telefonii komórowkowej KAT 9028 na kominie zlokalizowanym przy ul. Ks.Ludwika Tunkla 112 w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach(działka nr 454/80)"
10.12.2008 13:18 KKS.7624-32/08 Obwieszczenie w spr.: „Przebudowa i modernizacja systemu przesyłu i dystrybucji ciepła w dzielnicy Halemba w Rudzie Śląskiej – Etap I (...)".
10.12.2008 13:11 KKS.7624-32/08 Obwieszczenie w spr.: „Przebudowa i modernizacja systemu przesyłu i dystrybucji ciepła w dzielnicy Halemba w Rudzie Śląskiej – Etap I (...)".
09.12.2008 11:39 KKS.7624-37/08 Obwieszczenie w spr.: „Skup złomu zlokalizowany przy ul. Katowickiej w Rudzie Śląskiej – Bykowinie (działka nr 81)”.
05.12.2008 15:12 KKS.7624-89/06 Obwieszczenie w spr. „Zmiana hali magazynowej na halę produkcyjną – produkcja kanistrów i ramp najazdowych zlokalizowanej w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach przy ulicy Wyzwolenia 100”.
05.12.2008 15:09 KKS.7624-21/08 Obwieszczenie w spr.: „Punkt zbierania metali oraz makulatury w Rudzie Śląskiej przy ulicy Katowickiej 162 (działka nr 84 i 85)”.
20.11.2008 09:08 KKS.7624-42/08 Obwieszczenie w spr.: „Montaż stacji bazowej telefonii komórkowej GZB 0099_B na dachu budynku mieszkalnego przy ulicy Gołębi 5 w Rudzie Śl. (działki nr 1579/178, 1995/179)”.
24.10.2008 14:05 KKS.76403-30/07 Obwieszczenie w spr. "Budowa trasy N-S na odcinku od autostrady A4 (...)".
13.10.2008 14:56 KKS.7624-21/07 Obwieszczenie w spr. „Regulacja potoku Jamna w km 0+312 – 2+700 (wraz z przełożeniem ujściowego odcinka) i rekultywacja terenów przyległych (IV etap) z tytułu szkód górniczych”.
06.10.2008 15:34 KKS. 7624-32/08 Obwieszczenie w spr. „Przebudowa i modernizacja systemu przesyłu i dystrybucji ciepła w dzielnicy Halemba w Rudzie Śląskiej – Etap I, w rejonie ul. Piotra Skargi (...)".
26.09.2008 13:26 KKS.7624-36/08 Obwieszczenie w spr: „Rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania hali produkcyjnej zlokalizowanej na terenie Śląskiego Parku Przemysłowego w Rudzie Śląskiej przy ul. Zajęczej (działka nr 496)”.
28.08.2008 15:44 KKS.7624-28/08 Obwieszczenie w spr.: „Modernizacja ulicy 1–go Maja (DW 925) w Rudzie Śląskiej na odcinku od węzła autostradowego A–4 do granicy administracyjnej z miastem Mikołów”.
26.08.2008 15:18 KKS.7624-36/08 Obwieszczenie w spr.: „Rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania hali produkcyjnej zlokalizowanej na terenie Śląskiego Parku Przemysłowego w Rudzie Śląskiej (...)".
22.08.2008 12:20 KKS.7642-16/05 Obwieszczenie w spr. "Pozwolenia zintegrowanego dla instalacji służącej do produkcji ciepła, zlokalizowanej w Ciepłowni „Bielszowice” przy ul. Halembskiej 160 w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach".
01.08.2008 12:20 KKS.7624-32/08 Obwieszczenie w spr.: „Przebudowa i modernizacja systemu przesyłu i dystrybucji ciepła w dzielnicy Halemba w Rudzie Śląskiej – Etap I (...)".
29.07.2008 13:20 KKS.76403-30/07 Obwieszczenie w spr: „Modernizacja ulicy 1-go Maja (DW 925) w Rudzie Śląskiej na odcinku od węzła autostradowego A-4 do granicy administracyjnej z miastem Mikołów".
18.07.2008 14:03 KKS.7642-16/05 Obwieszczenie w spr: "zmiany pozwolenia zintegrowanego dla instalacji służącej do produkcji ciepła, zlokalizowanej w Ciepłowni „Bielszowice” (...)".
17.06.2008 14:20 KKS.76403-30/07 Ogłoszenie Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego OS.GO.7628/39/08 - wniosek Huty "Pokój" S.A. dot. wydania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji IPPC (...).
09.06.2008 11:37 KKS.7624-4/08 Obwieszczenie w spr. „Budowa stacji obsługi samochodów ciężarowych w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach przy ulicy Radoszowskiej (działka nr 598/323)”.
09.06.2008 11:37 KKS.7624-66/07 Obwieszczenie w spr. „Modernizacja ulicy Kokota w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach na odcinku od ulicy Gęsiej do granicy administracyjnej z miastem Zabrze”.
09.06.2008 11:37 KKS.7624-64/07 Obwieszczenie w spr. "Hala do przeładunku i sortowania odpadów komunalnych, surowców wtórnych oraz odpadów wielkogabarytowych w Rudzie Śląskiej".
20.05.2008 15:04 KKS.7624-67/07 Obwieszczenie w spr. „Budowa odcinka trasy N-S od ul.1-go Maja do ul. Kokota, Etap I od ul.1-go Maja do ul. Bukowej w Rudzie Śląskiej (...)".
20.05.2008 14:59 KKS.7624-67/07 Obwieszczenie w spr. „Budowa odcinka trasy N-S od ul. 1-go Maja do ul. Kokota, Etap I od ul.1-go Maja do ul. Bukowej w Rudzie Śląskiej (...)".
05.05.2008 15:33 KKS.76403-30/07 Obwieszczenie w spr. "Modernizacja ulicy Kokota w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach na odcinku od ulicy Gęsiej do granicy administracyjnej z miastem Zabrze".
17.04.2008 11:35 KKS.76403-30/07 Obwieszczenie w spr. „Budowa odcinka trasy N-S od ul.1-go Maja do ul. Kokota w Rudzie Śląskiej wraz z dwoma węzłami dwupoziomowymi”.
08.04.2008 15:27 KKS.76403-30/07 Obwieszczenie w spr. "Budowa stacji paliw płynnych w miejscu istniejącej przy ulicy Asfaltowej 3 w Rudzie Śląskiej – Chebziu (działki nr 577/14 i 578/14)".

1 2 3 4 5 6 następna