Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.12.2005 11:04 Nr SOR.BF.0151-308/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 roku
01.12.2005 12:25 SOR.BF.0151-307/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r.
01.12.2005 12:22 SOR.BF.0151-306 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r.
01.12.2005 12:20 SOR.BF.0151-305/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie wykonania Uchwały Nr 913/L/2005 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 24.11.2005 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między dział
01.12.2005 12:15 SOR.BF.0151-304/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie wykonania Uchwały Nr 937/L/2005 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 24.11.2005 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między dział
01.12.2005 12:12 SOR.BF.0151-303/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie wykonania Uchwały Nr 911/L/2005 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 24.11.2005 r. w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach pow
01.12.2005 12:09 SOR.BF.0151-302/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r.
28.11.2005 10:57 SOR.BF.0151-301/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie dokonannia przeniesień wydatków budrżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r.
28.11.2005 10:54 SOR.BF.0151-300/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie dokonania przeniesień wydatków z rezerwy budżetowej na rok 2005 r
28.11.2005 10:52 SOR.BF.0151-299/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r. dotyczącfych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
28.11.2005 10:50 SOR.BF.0151-298/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r. w zakresie zadań rządowych
28.11.2005 10:45 SOR.BF.0151-297/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r. dotyczących zadań bieżących
28.11.2005 10:40 SOR.BF.0151-296/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r. w zakresie zadań rządowych
28.11.2005 10:36 SOR.BF.0151-295/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r.
28.11.2005 10:33 SOR.BF.0151-294/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
28.11.2005 10:29 SOR.BF.0151-293/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r.
28.11.2005 10:26 SOR.BF.0151-292/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r.
28.11.2005 10:23 SOR.BF.0151-291/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
28.11.2005 10:10 SOR.BF.0151-290/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r.
28.11.2005 09:56 SOR.BF.0151-289/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r.
28.11.2005 09:54 SOR.BF.0151-288/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
28.11.2005 09:51 SOR.BF.0151-287/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r.
28.11.2005 09:48 SOR.BF.0151-286/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r. dotyczących zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
28.11.2005 09:42 SOR.BF.0151-285/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r.
22.11.2005 10:23 SOR.BF.0151-284/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r.
22.11.2005 10:20 SOR.BF.0151-283/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r.
22.11.2005 10:15 SOR.BF.0151-282/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r.
22.11.2005 10:13 SOR.BF.0151-281/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r.
22.11.2005 10:07 SOR.BF.0151-280/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r.
22.11.2005 10:05 SOR.BF.0151-279/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na 2005 r.

1 2 następna