Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.01.2006 15:28 SOR.PM.0151-557/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie przekazania w odpłatne użytkowanie na rzecz Klubu Sportowego „Zgoda” Ruda Śląska – Bielszowice w Rudzie Śląskiej – Bielszowicac
03.01.2006 13:23 SOR.PM.0151-556/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Miasta Ruda Śląska w dziedzinie kultury fizycznej
03.01.2006 13:20 SOR.PM.0151-555/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne MIasta Ruda Śląska w dziedzinie turystyki
03.01.2006 13:16 SOR.PM.0151-554/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku komunalnego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej
27.12.2005 09:00 SOR.PM.0151-553/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie wykonania prawa pierwokupu prawa wieczystego użytkowania gruntu, będącego własnością Skarbu Państwa
21.12.2005 11:15 SOR.PM.0151-552/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert
13.12.2005 11:18 Nr SOR.PM.0151-551/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Owaka nr 7, 7a w Rudzie Śląskiej – Go
13.12.2005 11:16 Nr SOR.PM.0151-550/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ulicy Dunajewskiego 5, 5a w Rudzie Śląskiej
13.12.2005 11:14 Nr SOR.PM.0151-549/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta - Nr SOR.PM.0151-549/05 w sprawie odpłatnego nabycia do powiatowego zasobu nieruchomości udziału wynoszącego 15/300 części w prawie użytkowania wieczystego dział
13.12.2005 11:11 Nr SOR.PM.0151-548/05 Zarzadzenie Prezydenta Miasta w sprawie odpłatnego nabycia do powiatowego zasobu nieruchomości udziału wynoszącego 3/300 części w prawie użytkowania wieczystego działek
13.12.2005 11:08 Nr SOR.PM.0151-547/05 Zarzadzenie Prezydenta Miasta w sprawie odpłatnego nabycia do powiatowego zasobu nieruchomości udziału wynoszącego 42/300 części w prawie użytkowania wieczystego działek
13.12.2005 10:59 Nr SOR.PM.0151-546/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Miejskiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Rudzie Śląskiej,
13.12.2005 10:57 SOR.PM.0151-545/05 545/05 w sprawie wprowadzenia zasad informowania i konsultacji z organizacjami pozarządowymi Miasta Ruda Śląska
13.12.2005 10:55 Nr SOR.PM.0151-544/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Zespołu ds. wdrażania i monitorowania Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Rudzie Śląskiej,
13.12.2005 10:52 Nr SOR.PM.0151-543/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania ofert dotyczących zadań z zakresu pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty
13.12.2005 10:50 Nr SOR.PM.0151-542/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Oczyszczanie dróg
13.12.2005 10:48 Nr SOR.PM.0151-541/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Pełnienie funkcji inwestora z
13.12.2005 10:44 Nr SOR.PM.0151-540/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska aportem do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółki z o. o. środków trwałych
07.12.2005 12:36 SOR.PM.0151-539/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy – Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego gruntu z budynkiem biurowym położonych przy ulicy Kokota
07.12.2005 12:32 SOR.PM.0151-538/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy – Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego gruntów zagospodarowanych skwerem i pomnikiem
07.12.2005 12:26 Nr SOR.PM.0151-537/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy – Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Rudzie Śląskiej przy ulicy Cynkowej
07.12.2005 12:20 SOR.PM.0151-536/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy – Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Rudzie Śląskiej przy ulicy Piernikarczyka
07.12.2005 12:10 SOR.PM.0151-535/05 Zarzadzenie Prezydenta Miasta w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy - Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego gruntów zagospodarowanych cmentarzem położonym przy ulicy
07.12.2005 12:06 SOR.PM.0151-534/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne wynajęcie pomieszczenia Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
07.12.2005 12:03 SOR.PM.0151-533/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie wyrażenia zgody na zakup z własnych środków sprzętu oraz przyjęcie darowizny dla Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotne
07.12.2005 12:01 SOR.PM.0151-532/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia i wprowadzenia odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych administraowanych przez MOSiR
07.12.2005 11:57 SOR.PM.0151-531/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie wprowadzenia zasad aktualizacji „Mapy Aktywności Organizacji Pozarządowych” Miasta Ruda Śląska,
07.12.2005 11:55 SOR.PM.0151-530/05 530/05 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej
07.12.2005 11:51 SOR.PM.0151-529/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Gospodarstwa Pomocniczego przy Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej,
07.12.2005 11:48 SOR.PM.0151-528/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Kokota z przeznaczeniem pod zabudowę

1 2 następna