Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.02.2006 11:26 SOR.PM.0151-51/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamównienia
01.02.2006 11:21 SOR.PM.0151-50/0 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównienia
01.02.2006 11:08 SOR.PM.0151-49/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamównienia publicznego
01.02.2006 11:05 SOR.PM.0151-48/06 Zarządzenie Prezydneta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównienia publicznego
01.02.2006 11:02 SOR.PM.0151-47/06 Zarządzenie Prezydneta Miasta w sprawie wyrażenia zgody na zakup z własnych środków kardiotokografudo pomiaru tętna płodu na potrzeby poradni ginekologicznej Przychodni Rejonowej
01.02.2006 10:59 Nr SOR.PM.0151-46/06 w sprawie Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie wyrażenia zgody na zakup z własnych środków sprzętu medycznego komputerowego Przychodni Rejonowej
24.01.2006 15:18 SOR.PM.0151-45/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miasta Ruda Śląska prawa użytkowania wieczystego gruntu obejmującego działkę o oznaczeniu geodezyjnym 3078/334
24.01.2006 15:14 SOR.PM.0151-44/05 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmiany zarzadzenia Prezydenta Miasta z dnia 25.07.2005 r. Nr DOO.PM.0151-341/05 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszklanych
24.01.2006 15:02 SOR.PM.0151-43/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie wyrażenia zgody na zbycie sprzętu i aparatury medycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej
24.01.2006 14:59 SOR.PM.0151-42/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w używanie pomieszczenia w części bieloszowickiej SP ZOZ Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej
24.01.2006 09:58 SOR.PM.0151-41/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zarządzenia Nr DOO.PM.0151-76/05 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 29.03.2005 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2
24.01.2006 09:55 SOR.PM.0151-40/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie odrzucenia ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego
24.01.2006 09:53 SOR.PM.0151-39/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pt. „Promowanie działań utrwalających tożsamość kulturalną miasta"
24.01.2006 09:51 SOR.PM.0151-38/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamóweninia publicznego
24.01.2006 09:48 SOR.PM.0151-37/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamóweninia publicznego
24.01.2006 09:42 SOR.PM.0151-36/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmiany Zarządzenia Nr DOR.PM.0151-480/05 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 25.10.2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
20.01.2006 08:43 SOR.PM.0151-35/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części poczekalni Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
20.01.2006 08:38 SOR.PM.0151-34/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zmiany zarządzenia Nr DOR.PM.0151-436/05 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 20.09.2005 r. w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska
20.01.2006 08:35 SOR.PM.0151-33/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie wniesienia przez Miasto Ruda Śląska aportu do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o. o. w Rudzie Śląskiej w postaci środków trwałych
20.01.2006 08:31 SOR.PM.0151-32/06 Zarządzenie Prezydenta MIasta w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego Nr 3 mieszczącego się w budynku przy ulicy Szpaków 33 w Rudzie Śląskiej – Bykowinie,
20.01.2006 08:27 SOR.PM.0151-31/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówneinia publicznego
20.01.2006 08:21 SOR.PM.0151-30/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównienia publicznego
20.01.2006 08:18 SOR.PM.0151-29/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację zadań publicznych
20.01.2006 08:09 SOR.PM.0151-28/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów zadań zlecanych organizacjom pozarządowym w 2006 roku,
20.01.2006 08:07 SOR.PM.0151-27/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatorów zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej
10.01.2006 12:56 Nr SOR.PM.0151-26/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie odpłatnego nabycia do powiatowego zasobu nieruchomości prawa użytkowania wieczystego działki
10.01.2006 12:53 SOR.PM.0151-25/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert na realizację programu „Organizacja programów kulturalno – rekreacyjnych sportowych na koloniach i półkoloniach
10.01.2006 12:50 SOR.PM.0151-24/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównienia publicznego
10.01.2006 12:35 SOR.PM.0151-23/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównienia publicznego
10.01.2006 12:33 SOR.PM.0151-22/06 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównienia publicznego

1 2 następna